Průvodce účinným lobbováním v ČR (březen 2005)

Rok realizace: 2005

Etika a politika

„Kde končí lobbing a začíná uplácení?“ (člen ODA)

I ty, Katilino?

Přestřelky ohledně morálky politiků jsou přinejmenším již od starého Říma na veřejném kolbišti běžné. Stejně jako na Římském fóru se i v českých médiích občané dovídají novinky a zaručené zprávy o politicích a jejich činech či o hitu sezony: předčasných volbách. A nejeden rétor či komentátor bije na poplach a ukazuje prstem na nekalé praktiky spojené s výkonem politické moci. Píše kritiky a publikuje názory, vysmívá se a hrozí. Koneckonců již v primitivních společnostech bylo zesměšňování oponenta jedním z nejkrutějších trestů. Moderní Cicero si nedá pokoj, jen aby Katilinu usvědčil a vyhnal z Říma. A z čeho je onen Katilina viněn v očích veřejnosti? Z toho, že se spřáhl s lobbistou. Zkoumáme-li však složitý politický proces, zjistíme, že Katilinou by mohl být nazván každý druhý. U nás i ve světě. Kde je hranice politické kultury, za kterou číhá trest nejvyšší, ostrakismus, vyloučení ze slušné společnosti?

S obdobnými otázkami jsme se obrátili na české politiky a o svůj názor se s námi podělilo více než 360 politicky činných osob. Toto jsou některá zajímavá zjištění.

O lobbingu

 • Nejdůležitějším zdrojem informací jsou pro politika vlastní rešerše, názor kolegů a podklady asistentů a zaměstnanců sekretariátu.
 • Veřejnost nemá dostatek informací o způsobu práce a užitečnosti lobbingu.
 • Etické lobbování existuje.

Hodnocení lobbingu

 • Nejdůležitějším principem lobbingu je transparentnost.
 • Lobbisté mohou poskytovat kvalifikované, detailní, odborné a podložené informace.
 • Informace poskytované lobbisty jsou ale mnohdy jednostranné a zkreslující.

Užitečnost lobbingu

 • Politici mají vysoké mínění o lobbistech působících v sektoru informačních technologií.
 • Firmy jsou lepšími lobbisty než profesní a nevládní organizace.
 • Lobbování je důležité pro fungování nejednoho úřadu a politického orgánu.

Nástroje lobbingu

 • Výzkumy regionálních dopadů mají velký vliv na politické rozhodování.
 • Politici preferují osobní schůzky.
 • Nejvlivnějším médiem masové komunikace v této oblasti jsou Hospodářské noviny.

Závěry z průzkumu zveřejnila také některá média. Týdeník Ekonom a časopis Marketing & Media mu věnovaly větší prostor v článcích nazvaných "Informace, kontakty a vliv" a "Ta věc, řečená lobbing, je stejně nejistá jako rybolov na Hebridách".

Kontakt: Michal Donath

Tisková verze

Real Time Web Analytics