Průzkum mezi českými manažery: Rizika a krize (listopad 2003)

Rok realizace: listopad 2003

Proč je „issue“ česky vždycky problém?

„Bohužel vám k tomu nic sdělit nemůžu. Tiskového mluvčího nemáme a nevyjadřujeme se vůbec k ničemu.“

pracovnice centrály spol. Lidl
ČT 1 (Události), 11. 10. 2003

Shrnutí průzkumu

Jedno sto poražených stromů na jedno poškozené firemní jméno. To je bilance mediální lahůdky naservírované nedávno veřejnosti českými médii. Jde o typický problém, jehož kořen zřejmě zasahuje až do koruny nejvyššího vedení firmy. Ono totiž přehlížení rizik, jakýchsi planých semenáčků, se nemusí vždy vyplatit.

Většina představitelů 51 největších českých firem si o identifikaci rizik a minimalizaci dopadů krizí myslí, že:

  • krizovým situacím lze v podnikání předcházet,
  • mezi nadprůměrně rizikové oblasti patří zabezpečení počítačových systémů a dat či vztahy s obchodními partnery a konkurencí. Mezi podprůměrně rizikové oblasti patří sexuální obtěžování,
  • riziky a jejich prevencí by se měl zabývat vrcholový management,
  • jako nástroj prevence krizí se využívá zejména systematické identifikace potenciálních rizik,
  • v příštích dvanácti měsících budou ve firmě inovovat postupy pro prevenci a řízení krizí,
  • nejdůležitější charakteristikou pro řízení krizových situací je znalost fungování firmy,
  • hlavním důvodem neobjektivního informování médií krizových situacích ve firmách je neznalost problematiky ze strany novinářů,
  • aktivní komunikace s médii je základním komunikačním nástrojem v krizové situaci,
  • nejvhodnějšími osobami pro styk s médii během krize je tiskový mluvčí a generální ředitel,
  • nedostatečná komunikace s médii během krize má podstatný vliv na hospodářské výsledky,
  • znalost rizik u klientů, dodavatelů a konkurence je důležitá pro rozvoj firmy,
  • znalost rizik vede hlavně k zisku konkurenční výhody,
  • investice do identifikace rizik a prevence krizí je výhodná.

Příležitost

Identifikace rizik vytváří příležitosti. Někdy nemusí jít o rizika samotná, ale jen o proces, který dá nový impuls k podnikání. Anglické „issue“ totiž nemusí nutně přerůst do klasického českého problému, ať už jde o výrobu, vztahy se zaměstnanci nebo s médii.

Kontakt: Michal Donath

Tisková verze

Real Time Web Analytics