CFA Society Forecasting Dinner 2013 Survey

Rok realizace: 2013

Průzkum byl proveden u příležitosti 11. výročního setkání CFA Society Forecasting Dinner 2013, které pravidelně pořádá CFA Society Czech Republic sdružující certifikované finanční odborníky s předními domácími a zahraničními ekonomy. Předmětem setkání je prognóza ekonomického vývoje pro letošní rok Setkání se účastní guvernér České národní banky Miroslav Singer, který mu udělil záštitu.

Pro CFA Society Czech Republic provedla ve dnech 23. ledna až 5. února 2013 on-line průzkum firma Donath Business & Media ve spolupráci s agenturou ppm factum research. Jeho cílem bylo zmapovat názory ekonomických a finančních odborníků na aktuální témata české ekonomiky.

Pozvánku k účasti v průzkumu obdrželi:

  • členové CFA Society Czech Republic a kandidáti Programu CFA;
  • významné osobnosti českého podnikového a finančního sektoru;
  • čtenáři elektronického bulletinu The Fleet Sheet´s Final Word;
  • novináři.

Otázky se týkaly:

  • hodnocení fiskální a měnové politiky;
  • očekávání v souvislosti s dostavbou Temelína a zaváděním II. pilíře penzijní reformy;
  • míry neetického chování na domácím finančním trhu a výnosů různých typů aktiv.;

Průzkumu se zúčastnilo celkem 1 796 respondentů z 8 202 oslovených (tj. návratnost 22 %). Postoje respondentů k jednotlivým otázkám jsou popsány v další části zprávy

Hlavní zjištění

Fiskální politika vlády nepodporuje růst, ale rozhodnutí konsolidovat veřejné finance bylo správné. I když 82 % respondentů nepovažuje fiskální politiku vlády za prorůstovou, 80 % si myslí, že prosazení snížení rozpočtového deficitu bylo správné.

Měnová politika ČNB dává šanci růstu, ale výzvy představitelů centrální banky na podporu výdajů domácností nikoho nepřesvědčí. Většina respondentů (61 %) považuje měnovou politiku ČNB za podporující ekonomický růst. Velká většina (81 %) se současně domnívá, že ČNB svými apely neovlivní změnu spotřebitelského chování občanů. Respondenti nemají jednotný názor na členství ČR v evropské bankovní unii.

Dostavba Temelína může pomoci ekonomice, ale stát nemá garantovat ceny energie. Většina respondentů (59 %) si myslí, že dostavba jaderné elektrárny Temelín by mohla přispět k ekonomickému růstu ČR. Odborníci se však výrazně kloní (69 %) k tomu, že provozovateli Temelína by stát neměl garantovat výkupní ceny energie. Téměř dvakrát více respondentů si myslí, že ve výběrovém řízení zvítězí konsorcium Škoda JS/ Rosatom (25 %) oproti společnosti Westinghouse (14 %).

Druhý pilíř penzijní reformy je vnímám s nedůvěrou. Pouze 8 % respondentů očekává, že příští vláda II. pilíř nezmění. Většina (57 %) očekává, že v prvním pololetí roku 2013 se do nového systému přihlásí méně než 200 tisíc lidí. To, že nynější penzijní reforma nemá potenciál dlouhodobě stabilizovat veřejné finance, si myslí 63 % respondentů.

Největším rizikem neetického chování na českém finančním trhu jsou letos tržní podvody a nejvýnosnějšími aktivy by měly být cenné kovy a komodity.

Kontakt: Karla Krejčí

Tisková verze

Real Time Web Analytics