CFA/OVB Forecasting Survey 2010

Rok realizace: 2010

Průzkum byl proveden u příležitosti Forecasting Dinner 2010. Jde o prestižní výroční setkání členů a kandidátů Czech CFA Society, sdružující certifikované finanční analytiky, s předními domácími a zahraničními ekonomy za účelem prognózy ekonomického vývoje v nadcházejícím roce. Také letošní, již osmý, ročník Forecasting Dinner se koná pod záštitou guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy.

Pro Czech CFA Society a jejího generálního partnera, finančně poradenskou společnost OVB Allfinanz, průzkum provedla agentura Donath-Burson-Marsteller ve spolupráci s agenturou Factum Invenio ve dnech 26. ledna až 4. února 2010.

Cílem průzkumu bylo zmapovat názory ekonomických a finančních odborníků na klíčové otázky vývoje světové a české ekonomiky.

Pozvánku k účasti v průzkumu obdrželi:
členové a kandidáti Czech CFA Society;
vedoucí pracovníci OVB Allfinanz;
významné osobnosti české ekonomiky;
vybraní ekonomičtí novináři.

Otázky se týkaly:
hodnocení ekonomické krize a jejích dopadů na odvětví i regiony;
očekávaného vývoje klíčových parametrů české ekonomiky v letošním roce (včetně výsledku voleb);
přijetí eura;
osobních bankrotů, zadlužení domácností a důchodové reformy.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 347 respondentů z 886 oslovených.

Hlavní zjištění
Mezi respondenty převládá názor, že dna krize již bylo dosaženo (největšími optimisty jsou členové a kandidáti Czech CFA Society, dále jen „CFA“). Nejméně postiženy by z krize měly vyjít sektory finanční a energie a utility, z regionů jednoznačně Čína a také jihovýchodní Asie.

Nejvýnosnější třídou aktiv v ČR by letos měly být akcie (nejvíce jim věří vedoucí pracovníci OVB Allfinanz, dále jen „OVB“). Více než desetiprocentní růst indexu pražské burzy PX však očekává pouze necelá čtvrtina respondentů.

Co se očekávaného výsledku voleb týče, šance ČSSD i ODS na vítězství vidí respondenti jako zcela vyrovnané (po 28 procentech), třetím nejočekávanějším výsledkem je pak velká koalice obou nejsilnějších stran.

Oproti loňskému průzkumu došlo k posunu názorů respondentů na to, zda by českou ekonomiku v krizi bývalo lépe nechránilo euro. Zatímco vloni mírná většina preferovala euro, letos se téměř dvě třetiny dotázaných přiklonily ke koruně. Nejmenší podporu získala koruna u skupiny významných manažerů („VIP“).

Vstup do eurozóny označilo 42 procent respondentů za jednoznačnou prioritu. Jasné odmítnutí eura požadují 4 procenta dotázaných. Co se očekávaného termínu přijetí eura týče, zhruba 90 procent respondentů se rozdělilo téměř rovnoměrně mezi volby 2015, 2016 a „později“.

Za pozornost stojí, že čtvrtina respondentů označila riziko bankrotu některé ze zemí eurozóny za „významné“, nebo dokonce „dramatické“.

V oblasti ekonomiky domácností očekává 70 procent respondentů, že se významně, nebo dokonce dramaticky zvýší počty osobních bankrotů. Pozoruhodná je nedůvěra respondentů ke stávajícímu penzijnímu systému; ani jeden z nich si nemyslí, že by dnešním třicátníkům stačil k prožití důstojného stáří pouze stávající státní penzijní systém.

Kontakt: Tomáš Jelínek

Tisková verze

Real Time Web Analytics