Vzdělávání dospělých v ČR

Rok realizace: 2009

Společnost Donath-Burson-Marsteller provedla ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR a společností Factum Invenio v období od 23. září do 26. října 2009 průzkum k problematice vzdělávání dospělých. Jeho cílem bylo popsat hlavní aktuální problémy a příležitosti tohoto segmentu celoživotního vzdělávání v České republice. Mimo základní hodnocení nás zajímalo i to, zda je současná ekonomická recese pro rozvoj vzdělávání dospělých motivující, nebo naopak rozvoji brání.

Zaměřili jsme se na zjišťování postojů veřejnosti v rámci tematických diskusních skupin (tzv. Focus Group Discussion). Především jsme se ptali na to, co v oblasti vzdělávání dospělých veřejnost postrádá. O co je zájem? Jaké jsou hlavní motivátory a bariéry ve vzdělávání dospělých? Jaké jsou vhodné formy vzdělávání?

Dále jsme formou elektronického dotazníku oslovili zástupce odborné veřejnosti z řad akademické obce, státní správy, manažerů pro rozvoj lidských zdrojů, nevládních organizací a společností poskytujících vzdělávání v dospělosti. Zajímali jsme se rovněž o hodnocení hlavních motivátorů a bariér ve vzdělávání dospělých
a hodnocení rozsahu a úrovně nabídky dalšího vzdělávání. Oproti laické veřejnosti jsme chtěli znát i názor odborníků na společenskou roli vzdělávání v dospělosti a rozložení odpovědnosti za tuto oblast mezi stát, podniky a občany.

Kontakt: Tomáš Jelínek

Tisková verze

Real Time Web Analytics