Zelená je lepší než dobrá modrá

Rok realizace: 2007

Průzkum o vztahu firem a jejich špičkových manažerů k ekologii měl ověřit hypotézu, že informační technologie nejsou vnímány jako významný konzument energie a že manažeři firem podceňují možnosti úspor v této oblasti. Cílem také bylo zjistit, do jaké míry se postoje manažerů k ekologii liší od postojů veřejnosti

V rámci průzkumu bylo osloveno 577 respondentů, z nichž většina má rozhodovací pravomoci v oblasti plánování a realizace investic do informačních technologií. Kontrolní skupinou byli návštěvníci portálu iDnes.

Hlavní zjištění:

  • Postoje manažerů v obecných otázkách se jen málo lišily od postojů kontrolní skupiny. Manažeři však příznivěji hodnotí vývoj stavu životního prostředí v Česku.
  • Manažeři jeví menší nadšení nad záměrem postavit v Česku další jadernou elektrárnu.
  • Postoje skupiny „Jednatel, ředitel“ se většinou významně neliší od postojů skupiny „Finanční ředitel“.
  • Postoje skupiny „IT manažer“ se od zbylých dvou skupin manažerů často liší. Hlavně z relativně častých odpovědí „Nevím“ je vidět, že IT manažeři jsou často ve firmě mimo centrum rozhodování.
  • Finanční ředitelé překvapivě často nevědí, zda jejich firma při investičním rozhodování kalkuluje také náklady na energii.

Kontakt: Michal Donath

Tisková verze

Real Time Web Analytics