Tým DBM

Monika Nováčková

Consumer Relations Consultant

pracuje v agentuře od března 2015 na pozici Consumer Relations Consultant. Dále zajišťuje administrativní chod kanceláře a spolupodílí se na organizaci klientských akcí.

Vystudovala magisterský obor Technické znalectví a expertní inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Studia zakončila s vyznamenáním v červnu 2014. Na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně absolvovala kurz Sociální pedagogiky zaměřený na oblast školství a sociálních služeb.

Během studia absolvovala odbornou praxi v řadě firem, mimo jiné ve společnosti Tenza, která zajišťuje komplexní činnost a služby v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů pro výrobu tepla a elektrické energie, ve firmě Authentica, POP & POS solutions, jež se zabývá návrhem a tvorbou designových produktů.

Hovoří komunikativně anglicky, jazyk dále studuje.

Tisková verze


Michal Donath
Managing Director

Simona Kopová
Media Relations Director

Karla Krejčí
Business Development Director

Jan Laštovička
Externí kreativní konzultant

Monika Nováčková
Consumer Relations Consultant

Josef Průša
Chief Information Officer

Romana Tomandlová
Consumer Relations Consultant


Real Time Web Analytics