Forecasting Dinner 2016

Rok realizace: 2016


O průzkumu

Průzkum byl proveden u příležitosti 14. výročního setkání CFA Society Forecasting Dinner 2016, které pravidelně pořádá CFA Society Czech Republic sdružující certifikované finanční odborníky. Předmětem výročního setkání předních domácích a zahraničních ekonomů pod záštitou Miroslava Singera, guvernéra České národní banky, je debata o vývoji české ekonomiky a světových trzích.

On-line průzkum pro CFA Society Czech Republic provedla ve dnech 7. až 19. ledna 2016 PR agentura Donath Business & Media ve spolupráci s poradenskou společností Herzmann. Jeho cílem bylo zmapovat názory ekonomických a finančních odborníků na aktuální očekávání vybraných oblastí vývoje české ekonomiky a obecnější společenské otázky.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 1410 respondentů.


Hlavní zjištění

ČNB svou politiku intervence nezmění

Většina respondentů (53,6 %) předpokládá, že ČNB bude do konce roku pokračovat ve své dosavadní politice intervence. Pouze necelá čtvrtina (23,6 %) očekává, že nová bankovní rada letos intervence ukončí.

I když je vstup do eurozóny pro vládu strategickým cílem, 78,3 % respondentů si nemyslí, že by jí nová bankovní rada ČNB doporučila přijetí eura s pevným horizontem vstupu.


Ruské investice hrozbou, za čínskými jsou geopolitické zájmy

Vnímání přínosu čínských a ruských investic se meziročně významně nezměnilo. Zatímco ruské investice jsou pro střední Evropu většinou respondentů (53,1 %) hodnoceny jako hrozba, čínské jsou naopak většinově považovány za příležitost (61,8 %).

Oproti loňskému roku narostla z 74,3 % na 86,6 % skupina respondentů, která v příštích letech očekává příliv čínských investic do české ekonomiky. Pohled na ruské investice je obdobný jako před rokem. Nejvíce respondentů (44,1 %) si myslí, že jejich rozsah se nezmění, 29,2 % očekává nárůst a 20,8 % pokles.

Za převažující strategii čínských investic považuje většina respondentů (63,0 %) geopolitické zájmy a cíle v Evropě. Necelá třetina (30,9 %) se pak domnívá, že Čína hledá hlavně dlouhodobé investice.

Že je ve veřejné diskusi význam přínosu čínských investic pro ČR přeceňován, si myslí téměř polovina respondentů (49,7 %). Necelá čtvrtina (24,4 %) považuje veřejná hodnocení za přiměřená, podle 17,6 % je přínos čínských investic podceňován.


Islámský terorismus je málo pravděpodobný, kybernetická bezpečnost firem nedostatečná

S ohledem na mezinárodní situaci a podporu ČR v boji proti Islámskému státu hodnotí respondenti riziko teroristického útoku ze strany islamistů na území ČR v horizontu příštích dvou let jako poměrně málo pravděpodobné (průměrná pravděpodobnost 33,0 %). Členové a kandidáti CFA vnímají toto riziko ještě jako nižší (průměrná pravděpodobnost 19,1 %).

Podle názoru většiny respondentů (63,1 %) české firmy nevěnují dostatečnou pozornost problémům vlastní kybernetické bezpečnosti. Pouze 17,6 % si myslí, že péče je dostačující.

Vlna uprchlíků přinese Evropě ekonomické problémy a zátěže. Myslí si to téměř čtyři pětiny (79,4 %) účastníků průzkumu. Pouze necelá pětina (18,2 %) vidí v současné migrační krizi především nové ekonomické příležitosti a možnosti.

Kontakt: Tomáš Jelínek

Tisková verze

Real Time Web Analytics