Za poslední rok

Best vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1676 - 1693 z 1693

1. 7. 1999, CME, Železný se zbavuje svého podílu v CET 21
Praha 1. července 1999 – Dnes, krátce po dvanácté hodině Vladimír Železný převedl svůj údajný obchodní podíl ve společnosti CET 21 ve výši 60 % na akciovou společnost MEF Holding. Na dnešní valné hromadě CET 21 si převod odsouhlasil sám Vladimír Železný prostřednictvím svého zástupce bez souhlasu ostatních společníků. Zástupce společnosti CME v této souvislosti poukázal na neplatnost valné hromady CET 21. Pokus o převod podléhá ze zákona schválení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta však převod obchodních podílů od Železného společníků, kterým měl údajně získat v CET 21 majoritu, dosud nechválila. […]

29. 6. 1999, CME, ČNTS potvrdila svůj postup vůči Železnému
Praha 29. června 1999 – Česká nezávislá televizní společnost (ČNTS) potvrdila podání žádostí o přešetření na Městské státní zastupitelství v Praze, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 a na Ministerstvo financí ČR s cílem přešetření postupu Vladimíra Železného jak ve funkci generálního ředitele ČNTS, tak jeho postupu při plnění jeho daňových povinností jako fyzické osoby. […]

23. 6. 1999, CME, V čím zájmu je ovládnutí českého komerčního televizního trhu?
Praha, 23. června 1999 – Společnost CME dnes poskytla zástupcům sdělovacích prostředků další nálezy z forenzního šetření, které probíhá v ČNTS. Plán ovládnutí českého komerčního trhu prostřednictvím televizních stanic Nova a Prima byl postaven na úpravě programového schématu obou komerčních televizních kanálů tak, aby přímo konkurovaly ČT1 a ČT2. Významnou roli v tomto záměru měla sehrát programová akviziční společnost AQS, jejíž aktivity garantoval Železný majetkem ČNTS, což bylo mimo jiné jedním z hlavních důvodů jeho odvolání. Předložené materiály dokumentují majetkové vztahy v akciových společnostech Beseda Holding a Beseda Praha a zájmy Vladimíra Železného v nich. Významnou roli v celém plánu zřejmě sehrála Investiční a Poštovní banka, která se v aktivitách skupiny společností kolem skupiny „Beseda“ výrazně finančně angažovala. […]

20. 6. 1999, CME, Železné nervy českých internetových „hackerů“
Praha 20. června 1999 - Názorový souboj české internetové veřejnosti na dění kolem nejúspěšnější české komerční televize vyvrcholil tento víkend dalším útokem českých „hackerů“ na oficiální internetovou stránku ČNTS na adrese www.cnts.cz. Po jejich zásahu „zvítězila“ v on-line hlasování o zdánlivé roli Vladimíra Železného v současně probíhající kauze TV NOVA jednoznačně položka „dokonalý manipulátor“ s celkovým počtem 31 055 hlasů. „Příklad hodný následování“ získal 11 194 hlasy, „spolehlivý partner“ 8 778 hlasů a „poctivý podnikatel“ 7 698 hlasů. V kategorii „budoucí politická hvězda“ hlasovalo 66 účastníků ankety. K položce „ochránce české televizní kultury“ se kladně vyjádřilo 25 hlasujících. V jeden měsíc a čtyři dny trvající internetové anketě se podle stavu elektronických počítadel zúčastnilo 58 816 hlasujících. […]

14. 6. 1999, CME, ČNTS je výhradním dodavatelem služeb pro CET 21
Praha 14. června 1999 – Česká nezávislá televizní společnost dnes s odvoláním na článek 10.8 platné Společenské smlouvy ČNTS znovu potvrdila, že je výhradním dodavatelem služeb pro držitele licence na vysílání televize NOVA společnost CET 21. Ta se v předmětném článku smlouvy zavazuje nesvěřit licenci ani žádné jiné právo s ní spojené do užívání jiné právnické nebo fyzické osoby. Podle tohoto ustanovení by jakákoliv dohoda o takto vzniklém právním vztahu byla neplatná. Porušení tohoto závazku ze strany CET 21 s sebou nese smluvní pokutu ve výši dvojnásobku hodnoty jejího vkladu, tedy 96 milionů korun. […]

6. 6. 1999, CME, Po Železném potopa?
Praha 6. června 1999 – V souladu s programem schváleným společností CET 21 zařadila do sobotního vysílání Česká nezávislá televizní společnost pořad Volejte řediteli. V něm se v křesle ředitele objevil nově jmenovaný generální ředitel ČNTS Jan Vávra. Společnost CET 21 vysílání několik sekund po jeho zahájení přerušila a nahradila jej titulkem, že jde o pirátské vysílání. Učinila tak, aniž by shlédla obsah pořadu, který přesně dodržel schválený formát, který TV NOVA vždy měla využívat pouze k propagaci vlastní stanice a nikoliv k prosazování mocenských a jiných zájmů majoritního vlastníka licence. S výjimkou šesti sobot, kdy Vladimír Železný již nebyl ve funkci, pořad vždy moderoval generální ředitel ČNTS a mělo tomu tak být i v sobotu. Železný tedy sám porušil vlastní tvrzení, že jde o osobnostní pořad generálního ředitele, poněvadž takovou funkci nemá a v CET 21 je jen jedním z jednatelů. […]

4. 6. 1999, CME, Etický panel TV NOVA
Praha 4. června 1999 – V souvislosti se jmenováním Jana Vávry, šéfredaktora zpravodajství TV NOVA, do funkce generálního ředitele České nezávislé televizní společnosti dnes předložil Fred Klinkhammer svůj návrh na zajištění objektivnosti a vyváženosti zpravodajských a publicistických pořadů TV NOVA. Pětičlenný etický panel by měl v budoucnosti rozhodovat o stížnostech, které by mohly vzniknout v souvislosti s vysíláním této největší české komerční televizní stanice. Návrh CME předpokládá, že jednoho z členů panelu navrhne Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, dva jmenuje ČNTS, z toho jednoho na návrh zaměstnanců, a dva jmenuje CET 21. […]

1. 6. 1999, DBM, Donath žaluje Bajčana
Praha 1. června 1999 – Michal Donath rozhodně odmítá tvrzení, která s odvoláním na informace poskytnuté Romanem Bajčanem uveřejnil na své titulní straně dnešní Blesk. Čest a profesionální pověst svou i firmy, v jejímž čele stojí, bude hájit před soudem. […]

28. 5. 1999, CME, Pokus o ovlivnění obsahu zpravodajství TV NOVA
Praha 28. května 1999 –Vladimír Železný se včera ve večerních hodinách pokusil, v rozporu s podmínkami licence pro televizní vysílání a dobrým mravem, prostřednictvím dalšího jednatele společnosti CET 21, Dr. Aleše Rozehnala, o hrubý zásah do nezávislosti zpravodajství TV NOVA. Příčinou snahy o cenzuru obsahu zpravodajské relace byl obsah tiskové konference, kterou včera v budově ČNTS-TV NOVA uspořádala společnost CME. Na ní předložila české veřejnosti mimo jiné další důkazy o porušování statutárních povinností bývalého generálního ředitele a exjednatele společnosti ČNTS v souvislosti s nezákonnou reklamou na minerální vodu Korunní v pořadu „Volejte řediteli“, pro jehož obsah se Železný vystavuje ze strany Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání společnost CET 21 dalšímu správnímu řízení na odnětí licence. Na základě Železného příkazu Rozehnal písemně zakázal „odvysílání připravované zpravodajské reportáže k tématu tiskové konference ČNTS s r.o. … .“ Zpravodajská směna TV NOVA vedena snahou veřejnost objektivně informovat reportáž odvysílala. […]

27. 5. 1999, CME, Korunní tunel
Praha 27. května 1999 – Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel společnosti Central European Media Enterprises Ltd. dnes odhalil další skutečnosti o porušování statutárních povinností Vladimíra Železného, bývalého generálního ředitele a jednatele společnosti ČNTS. Podle předložených dokladů Železný zneužíval své postavení a pravomoci, které mu udělili akcionáři ČNTS včetně CME, které v ČNTS vlastní 99% podíl, k realizaci masivní reklamní kampaně na propagaci výrobku společnosti v níž sám vlastnil 60% podíl. Tím se Vladimír Železný dopustil porušení svých právních závazků vůči ČNTS a způsobil tak této společnosti škody ve výši 69,6 mil. Kč. Smluvní servisní partner společnosti CET 21 se na Železném domáhá úhrady škody soudní cestou. […]

9. 5. 1999, CME, Železný se pokusil zmanipulovat Radu
Praha 9. května, 1999 – Experti, kteří na základě žádosti CME provádějí forenzní šetření v České nezávislé televizní společnosti (ČNTS), zajistili data z pevného disku počítače Vladimíra Železného. Jejich analýzou bylo mimo jiné zjištěno, že se snažil získat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání pro to, aby jemu a společnosti CET 21 pomohla při jednání s ČNTS. Jednoduše řečeno, požádal o tajné zvýhodnění svých vlastních sobeckých zájmů před zájmy CME a ČNTS. Ve své žádosti z 3. března 1999 adresované Radě Železný tvrdí: „Mimořádně významné pro nás je, abychom formulované zásady obdrželi v podobě samostatného sdělení Rady, jako odpověď na náš dotaz. Rádi bychom totiž toto stanovisko užili při našich jednáních se smluvními partnery, aniž bychom jim sdělovali některé další vnitřní záležitosti naší společnosti.“ Dále pak píše: „Považujeme tuto formu spolupráce s regulačním orgánem v podobě předběžného dotazu a odborné konzultace za mimořádně vhodnou a rádi bychom ji i nadále uplatňovali.“ Vladimír Železný pak v návaznosti na svou žádost obdržel od předsedy Rady Josefa Josefíka dopis z 15. března 1999, jehož text podle dostupných forenzních důkazů z pevného disku Železného počítače zřejmě napsal sám Železný. […]

6. 5. 1999, CME, Bratrské dělení
Praha, 6. května 1999 – V reakci na Železného opakovaná tvrzení o tom, že CME vyváží zisky ČNTS, se společnost rozhodla informovat veřejnost o skutečném dělení peněz jak uvnitř ČNTS mezi zaměstnanci, tak mezi CME a Vladimírem Železným. CME již dále nemůže tolerovat skutečnost, že Železný záměrně informuje českou veřejnost zavádějícím způsobem. CME tímto vyzývá Vladimíra Železného, aby svá vágní finanční obvinění vůči CME veřejně podpořil řádně ověřenými údaji. […]

5. 5. 1999, CME, TV NOVA: Informace a fikce
Praha 5. května 1999 – Společnosti CME a ČNTS dnes zahájily distribuci […]

26. 4. 1999, CME, Ani za 28 milionů dolarů Železný nedrží slovo
Praha, 26. dubna 1999 – Smlouva, jejíž porušení vytýkají partneři bývalému řediteli ČNTS Vladimíru Železnému, byla uzavřena v 11. srpna 1997. Jde o smlouvu o koupi akcií společnosti NOVA-Consulting, a.s., která byla plně vlastněna Vladimírem Železným. Touto transakcí vlastně prodal Vladimír Železný 5.8 % obchodního podílu v České nezávislé televizní společnosti spol. s r. o. společnosti CME. Smlouva byla uzavřena na částku přesahující 28,5 milionu amerických dolarů, jejichž splátky jsou rozloženy do období od srpna 1997 do února roku 2000. […]

26. 4. 1999, CME, Objeví se Železný před soudem?
Praha 26. dubna 1999 – Vladimír Železný se bude muset zodpovídat v arbitrážním řízení před Arbitrážním soudem mezinárodní obchodní komory (ASMOK). Žádost o zahájení řízení dnes podala společnost Central European Media Enterprises BV (CME), majoritní vlastník České Nezávislé Televizní Společnosti spol. s r.o. (ČNTS), v Paříži. Podstata žádosti spočívá v požadavku na vrácení částky 23 milionů USD, které společnost CME vyplatila Vladimíru Železnému za jeho podíl ve výši 5,8 % ve společnosti ČNTS. Společnost rovněž požaduje úhradu dalších nespecifikovaných škod, které Železný způsobil porušením kupní smlouvy z roku 1997. Přesně před týdnem byl Železný odvolán z funkcí jednatele a generálního ředitele ČNTS nejen za překročení svých pravomocí, ale také za postup proti zájmům ČNTS. Společnost ČNTS poskytuje nadále společnosti CET 21 služby v oblasti programů, reklamy, televizní produkce a vysílání v souladu s platnými smlouvami na jejich zajišťování. Arbitrážní řízení bude probíhat v holandském Amsterodamu. […]

25. 4. 1999, CME, Vyjádření CME k prohlášení V. Železného
Praha 25. dubna 1999 - Společnost CME se zájmem sleduje snahu Vladimíra Železného o odvedení pozornosti od překročení pravomocí, pro něž byl odvolán z funkce generálního ředitele ČNTS za to, že nejednal v nejlepším zájmu jejího vlastníka. CME stojí za svými dosavadními výroky v této kauze, protože má v rukou písemné důkazy svědčící o postupu Vladimíra Železného, který nebyl v souladu s uzavřenými dohodami. […]

23. 4. 1999, CME, Železný za hranicí zákona?
Praha 23. dubna 1999 – Vladimír Železný se pokusil přeregistrovat již 14. dubna 1999 nejdůležitější ochranné známky držené ČNTS pro potřeby TV Nova ve prospěch CET 21. Zjistil to právní zástupce CME Czech Republic B.V. Daniel Weinhold. Celkový počet ochranných známek registrovaných společností ČNTS dosahuje 290. Železný se pokusil o převod většiny z nich. Podle zástupců CME jde o další jasný důkaz překračování kompetencí nebo dokonce tunelování společnosti, kterou pan Železný řídil z pověření CME. Společnost ČNTS podnikla bezprostřední právní kroky ke zrušení platnosti tohoto bezprecedentního kroku Vladimíra Železného. […]

19. 4. 1999, CME, Tuneloval Železný televizi NOVA?
Praha 19. dubna 1999 – Valná hromada České nezávislé televizní společnosti, spol. s r.o. (ČNTS – dodavatel programů pro TV NOVA) dnes odvolala Vladimíra Železného z funkce jednatele a generálního ředitele ČNTS. Stalo se tak kvůli překročení jeho pravomocí a činnostem proti zájmům TV NOVA. Interní šetření prokázalo, že Železný poskytl bez souhlasu společnosti jménem ČNTS neomezenou záruku za závazky akciové společnosti AQS, na kterou z ČNTS převedl veškerá práva v oblasti nákupu televizních programů. Navíc oznámil nejvýznamnějším mezinárodním prodejcům televizních programů, že společnost AQS nahradí ČNTS v oblasti poskytování programových služeb pro televizi NOVA. ČNTS patří z 99 % společnosti Central European Media Enterprises Ltd. (CME), která by tak přes smlouvy uzavřené s Vladimírem Železným přišla o veškeré zisky. V průběhu posledních několika let investovala společnost CME do České republiky více než 75 milionů dolarů. […]


Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics