Za poslední rok

Best vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1426 - 1450 z 1680

2. 6. 2002, IOC, Česká rafinérská souhlasí s obnovením dodávek surovin Chemopetrolu
Praha 2. června 2002 – Společnost Česká rafinérská vydala souhlas s obnovením dodávek surovin svému největšímu odběrateli, společnosti Chemopetrol, na základě nové dočasné dohody s platností na dva měsíce. Jednání o dlouhodobé smlouvě, založené na tržních cenových podmínkách, budou nadále pokračovat. Většinovým 51% vlastníkem České rafinérské je přitom společnost Unipetrol, která vlastní i 100 % podíl v Chemopetrolu. Zbývající 49% podíl v České rafinérské ovládají od roku 1996 ropné společnosti International Oil Companies (IOC), tj. společnosti Agip, Conoco a The Royal Dutch/Shell Group of Companies. Ty od svého vstupu investovaly do České rafinérské více než 500 milionů dolarů. […]

27. 5. 2002, SAP ČR, Financial Times: SAP o 237 míst nahoru
Praha 27. května 2002 - V žebříčku pětiset celosvětově největších společností FT 500, který pravidelně publikuje deník Financial Times, se německá SAP AG posunula vzhůru za jediný rok o 237 míst na 73. místo. Jediné kriterium žebříčku je výše tržní kapitalizace srovnávaných firem, jež byla získána na základě aktuální tržní ceny jedné akcie z 28. března 2002 vynásobené počtem vydaných akcií. Společnost SAP AG je podle tohoto kritéria čtvrtá největší společnost v Německu a největší evropský výrobce software. První místo v žebříčku stejně jako v roce 2001 obsadila americká General Electric. […]

27. 5. 2002, KPNQwest/GTS, KPNQwest/GTS: v černých číslech
Praha 27. května 2002 – Společnost KPNQwest/GTS Czech po dokončeném provozním sloučení oznamuje, že v roce 2001 vytvořila dohromady tržby ve výši 2,3 miliardy korun a dosáhla zisku před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) ve výši 345 miliónu korun. Celkové tržby se přitom v roce 2001 oproti roku 2000 zvýšily o 42%. V letošním roce si KPNQwest/GTS hodlá upevnit pozici největšího alternativního operátora, v prvním čtvrtletí vykázala celkové tržby na úrovni 614 milionů korun a EBITDA 111 milionů korun. Nárůst tržeb oproti stejnému období roku 2001 tak činí 22%. […]

23. 5. 2002, KPNQwest/GTS, Sám sobě režisérem
Praha/Brno 22. května 2002 – Mistrovství České republiky v automobilovém rellysprintu Rally Autotec 2002 bude v sobotu z areálu Brněnských výstav a veletrhů poprvé přenášeno po internetu a snímáno třemi kamerami současně. Uživatelé internetu se budou moci stát sami sobě tvůrci sportovního pořadu a v průběhu závodu volit pohledy podle jednotlivých kamer. Současně jim webová stránka pořadu po celou dobu závodu zpřístupní průběžné hodnocení, takže se uživatel internetu dozví neoficiální výsledky dříve než diváci na trati nebo u televize. […]

19. 5. 2002, CME, CME vs. CET 21: 99:1
Praha 19. května 2002 – Česká nezávislá televizní společnost (ČNTS) obdržela notářské zápisy z valné hromady ČNTS, která se konala dne 24. 4. 2002 na žádost společnosti CET 21. Podle tvrzení jejího jednatele Vladimíra Železného na ní došlo k nahrazení jednatelů jmenovaných CME, jednatelem navrženým společností CET 21. Přitom CME vlastní v ČNTS 99% obchodní podíl, zatímco CET 21 vlastní v ČNTS podíl pouze ve výši jednoho procenta. Oba notářské zápisy jednoznačně potvrzují, že většinový vlastník ČNTS, společnost CME, na valné hromadě řádně hlasoval a zamítl všechny „zásadní“ návrhy předložené společností CET 21. […]

17. 5. 2002, Ispat Nová huť, Nová huť proti celním opatřením Maďarska
Praha 17. května 2002 - V souvislosti s uvalením 20 až 25% cla na dovoz vybraných druhů oceli dovážených do Maďarska nad stanovený limit bude vedení Nové huti (NH) po české vládě požadovat zavedení odpovídajícího celního opatření vůči Maďarsku. Dodatečné celní sazby v Maďarsku a připravovaná obdobná opatření v Polsku mohou především ve druhé polovině letošního roku způsobit pokles výroby v některých provozech Nové huti. Tato situace bude mít negativní vliv na objem plánovaných tržeb z exportu za rok 2002 ve výši 12,5 miliardy korun. […]

16. 5. 2002, OMI, OMI: Nový investor v českém vodohospodářství
Praha 16. května 2002 – Na vodohospodářský trh v České republice vstoupila společnost Operations Management International (OMI), součást americké korporace CH2M HILL Companies. Ta je vedoucím poskytovatelem služeb v oblasti životního prostředí. Současně patří k předním provozovatelům veřejných služeb. Poskytování vodohospodářských služeb městu Příbram bude prvním projektem OMI v ČR. […]

15. 5. 2002, CME, Aby bylo jasno...
Praha 15. května 2002 – Česká nezávislá televizní společnost dnes opakovaně potvrdila, že digitální přenosový vůz nabídla České televizi na základě výzvy k účasti ve veřejném výběrovém řízení. Prodej techniky ČNTS byl prováděn v souladu s povinností majoritního vlastníka ČNTS, společnosti CME, minimalizovat škody, které v ČR utrpěla. Bez ohledu na délku dodacích lhůt jiných dodavatelů byl přenosový vůz ČNTS k dispozici okamžitě jen proto, že Vladimír Železný a CET 21 převodem vysílání na jinou servisní organizaci v rozporu s exkluzivní servisní smlouvou s ČNTS znemožnil jeho využití k účelům, pro které byl pořízen. […]

9. 5. 2002, CME, Železného majetkové převody zřejmě účelové
Praha 9. května 2002 – Městský soud v Praze vydal předběžné opatření, kterým zakázal společnosti ABC nakládat s celkem 1352 akciemi ve společnostech Thunovská, Sibeliova, Piaristé, Dlouhá třída a Anser Aureus. Cílem předběžného opatření je zajistit ochranu nároku společnosti CME vůči Vladimíru Železnému. Městský soud v Praze vydal předběžné opatření poté, co se ztotožnil s názorem společnosti CME, že Železný a jeho bývala žena provedli řadu majetkových převodů na společnosti, které ovládají Železného právníci a další spřízněné osoby. Zřejmým cílem těchto převodů byla snaha „znepřístupnit“ majetek Železných v obavách z nálezu Amsterdamského arbitrážního tribunálu. […]

9. 5. 2002, Alliance Unichem, Rychlejší spojení zrychlí dodávky léků
Praha 9. května 2002– Rychlejší distribuci léčiv a zdravotnického materiálu lékárnám a tím pacientům umožní nové telekomunikační řešení velkoobchodního distributora, společnosti Alliance Unichem CZ. Na základě nově uzavřené smlouvy se poskytovatelem telekomunikační infrastruktury stala společnost KPNQwest/GTS. Ta bude pro společnost Alliance Unichem CZ zajišťovat hlasové a datové služby a připojení k internetu o reálné přenosové rychlosti 128 kbps za sekundu. […]

6. 5. 2002, Pioneer, Obchodní dům s fondy
Praha 6. května 2002 – Celkem jedenatřicet nových otevřených podílových fondů registrovaných v Lucembursku a investičně řízených z Dublinu, Milana a Bostonu uvedly v České republice na trh Pioneer Investments. Fondy jsou zaměřeny na akcie, dluhopisy i balancované strategie, a jsou tak schopny pokrýt nejširší spektrum investičních potřeb. V nové nabídce patří k nejzajímavějším lucemburský klon nejstaršího fondu skupiny, fond Pioneer Funds – Amerika, a Pioneer Funds – centrální evropský akciový (Core European Equity). Fondy životního stylu Pioneer Mix 1-5 jsou nabízeny jako dluhopisové fondy s tím, že v celkovém portfoliu postupně stoupá podíl akcií. […]

6. 5. 2002, CME, CET 21 zpochybňuje nezpochybnitelné
Londýn/Praha 6. května 2002 – Společnost CME dnes opakovaně potvrdila, že k 4. březnu 1994 řádně splatila svůj nepeněžitý vklad do základního kapitálu České nezávislé televizní společnosti (ČNTS) a že je tedy k dnešnímu dni legitimním vlastníkem 99 procentního obchodního podílu v ČNTS. Tyto skutečnosti jsou rovněž řádně osvědčeny pravomocným zápisem do obchodního rejstříku z 20. května 1998. Proti zapsaným skutečnostem neexistuje žádný opravný prostředek. Společnost CME upozorňuje, že jmenování Jana Kynčla novým jednatelem ČNTS je nezákonné a že jejím jménem smějí jednat pouze řádně zvolení jednatelé ČNTS Jan Vávra, Milan Cimirot a Martin Radvan. Společnost ČNTS si vyhrazuje právo zasáhnout proti komukoli, kdo se bude neoprávněně prohlašovat za její statutární orgán či za jejího zástupce. […]

6. 5. 2002, CME, Smlouva o majetku Železných nároky CME neovlivní
Praha 6. května 2002 – Obvodní soud pro Prahu 6 dnes vyhověl žalobě společnosti CME a rozhodl, že smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení, uzavřená dne 16.listopadu 2000 mezi Vladimírem Železným a jeho tehdejší ženou Martou, je vůči CME neúčinná. Manželé Železní touto smlouvou provedli vypořádání svého společného jmění tak, že se celá řada cenných movitých věcí po rozvodu stala majetkem Marty Železné. Důsledkem nejnovějšího rozhodnutí soudu je, že společnost CME bude moci soudní cestou požadovat uspokojení své miliardové pohledávky vůči Vladimíru Železnému i po Martě Železné. […]

2. 5. 2002, KPNQwest/GTS, KPNQwest a GTS oznamují sloučení v ČR
Praha 2. května 2002 – Od dnešního dne působí po provedeném provozním sloučení společnosti GTS Czech a KPNQwest Czechia na českém trhu jako jediná společnost. Nová společnost, která ponese do doby vzniku jedné právnické osoby název KPNQwest/GTS, zaměstnává nyní téměř 400 pracovníků. Sloučením si nový celek upevnil postavení největšího alternativního operátora v ČR a klíčového poskytovatele internetových a datových služeb v celoevropském měřítku. Generálním ředitelem KPNQwest/GTS bude Milan Rusnák, dosavadní ředitel GTS. Michael Hartman, dosavadní ředitel KPNQwest, byl jmenován zástupcem generálního ředitele a ředitelem pro strategii společnosti. […]

29. 4. 2002, Ispat Nová huť, Širší portfolio, vyšší přidaná hodnota
Ostrava 29. dubna 2002 – Příčná dělící linka válcovaných svitků, kterou v těchto dnech uvedla do zkušebního provozu společnost Nová huť (NH), je největší investicí českého ocelářství za poslední dva roky. Technologicky linka přímo navazuje na produkci ostravské minihutě. Celkové investiční náklady činí […]

25. 4. 2002, CME, CME reaguje na námitky české strany u švédského odvolacího soudu
Arbitrážní slyšení CME vs. ČR o výši náhrady škody přesunuto na 2. až 13. září 2002 […]

24. 4. 2002, CME, Železného dluh vůči CME překročí 28,5 milionů dolarů
Londýn/Praha 24. dubna 2002 – Železného dluh vůči CME překročí koncem tohoto týdne částku 28,5 milionů dolarů. Výše dlužné částky se tak již rovná smluvní ceně, na níž se Železný dohodl se CME při prodeji 5,8% obchodního podílu v ČNTS v říjnu 1997. Z ceny podílu v ČNTS, který Železný držel prostřednictvím jím vlastněné společnosti Nova Consulting, vyplývá, že celková tehdejší hodnota ČNTS činila 492 milionů dolarů. Právě tato částka je součástí řízení o výši náhrady škody před stockholmským arbitrážním tribunálem. Ten rozhodne, kolik bude muset Česká republika za poškození investice společnosti CME v ČR uhradit. Již v září 2001 totiž neodvolatelně potvrdil, že Česká republika musí uhradit spravedlivou tržní hodnotu investice CME k srpnu 1999, protože k jejímu poškození došlo v těsné součinnosti RRTV a Vladimíra Železného. Bez ohledu na své smluvní a právní závazky a veřejně učiněné přísliby totiž Železný společnosti CME k dnešnímu dni nezaplatil ani dolar. Znamená to jen, že za Železného jeho dluh zaplatí občané České republiky. […]

23. 4. 2002, KPNQwest/GTS, Vláda národu, nebo sobě?
Praha 23. dubna 2002 – Vláda na svém včerejším zasedání jmenovala Český Telecom (ČTc) „Národním operátorem telekomunikačních sítí“. Vláda tak rozhodla bez vyhlášení jakéhokoliv výběrového řízení na výkon funkce „národního operátora“. V době, kdy se jedná o privatizaci ČTc, tím zjevně posílila dosavadní pozici dominantního operátora na českém telekomunikačním trhu se záměrem nepřímo zvýšit jeho tržní hodnotu. „Národní operátor“ by měl státní správě poskytovat přednostně služby v případě krizových situací nebo výjimečných událostí. Podle telekomunikačního zákona však tuto povinnost mají v případě krizové situace všichni provozovatelé veřejných telekomunikačních zařízení a sítí. […]

15. 4. 2002, Pioneer, Tři hvězdičky pro fond
Praha 15. dubna 2002 – V hodnocení agentury Morningstar získal otevřený podílový fond Pioneer Fund - Core European Equity v měsíci březnu další, již třetí hvězdičku. Těmi na základě vlastní komplexní analýzy agentura Morningstar oceňuje své hodnocení investičních fondů. Pioneer Fund - Core European Equity je jedním z osmadvaceti nových fondů, které nabízí Pioneer Investments na českém trhu, a to pod jménem Pioneer Fund - centrální, evropský akciový. Jeho investice jsou zaměřeny na evropské akcie a fond je vlajkovou lodí pro fondy Pioneer se stejným zaměřením. Struktura portfolia fondu Pioneer Fund – centrální, evropský akciový, je od srpna 2001 blízká akciové části portfolia balancovaného fondu Pioneer Trust. […]

12. 4. 2002, Ispat Nová huť, Nová huť je na privatizaci připravena
Ostrava/Praha 12. dubna 2002 – Všechny požadované strategické informace předala v těchto dnech Nová huť (NH) společnosti Roland Berger. Ta je na základě smlouvy s Fondem národního majetku podepsané 22. února 2002 asistenčním poradcem pro výběr strategického partnera při privatizaci NH. Data-room, tedy místnost obsahující 18 šanonů s dokumenty rozdělenými do 142 kapitol, bude umístěn v Praze. Přístup k dokumentům, jejichž obsah dosud zná kromě NH pouze společnost Roland Berger, tak budou mít všichni zájemci o privatizaci, které schválí meziresortní komise. […]

9. 4. 2002, Readers Digest, Prima recept na nerespektování nařízení soudu
Praha 9. dubna 2002 – V souvislosti s pokračujícím nekalosoutěžním jednáním společnosti FTV Premiéra podá vydavatelství Reader’s Digest VÝBĚR k Městskému soudu v Praze další návrh na předběžné opatření proti FTV Premiéra. Ta sice ve smyslu březnového předběžného opatření Městského soudu změnila název časopisu z „Receptář prima nápadů“ na „Recepty prima nápadů“, avšak grafické ztvárnění názvu nezměnila. Jedinou změnou tedy je nahrazení písmen „ář“ písmenem „y“ (Receptář – Recepty). Podle názoru vydavatelství Reader’s Digest VÝBĚR společnost FTV Premiéra tak i nadále cíleně uvádí v omyl nejen čtenáře, ale i prodejce časopisů „Receptář na každý den“ tím, že pod podobným názvem s těžko rozlišitelnou grafickou úpravou nabízí konkurenční časopis. […]

8. 4. 2002, Netla Management Limited, Citlivé otázky pro představenstvo ČRa
Praha 8. dubna 2002 - Na základě požadavku minoritního akcionáře Českých Radiokomunikací, společnosti NETLA MANAGEMENT LIMITED, se dnes od 15:00 hod. koná mimořádná valná hromada akciové společnosti ČRa. Podnětem ke svolání je neadekvátní přístup představenstva ČRa k informování trhu a akcionářů o současném stavu a budoucím vývoji společnosti a z toho vyplývajících obav akcionářů, zejména s ohledem na očekávaný prodej významných částí majetku ČRa. Společnost NETLA se pro objasnění účelu svolání mimořádné valné hromady a svého přístupu k jejímu programu rozhodla zveřejnit přehled nejdůležitějších žádostí o vysvětlení včetně návrhů, které bude na valné hromadě předkládat. Úplný text dokumentu je k dispozici na internetové adrese http://www.dbm.cz/NETLA/ (soubor "CRAVH ČRa-3_pril" ve formátu MS Word DOC a Adobe Acrobat PDF ke stažení). […]

7. 4. 2002, Ispat Nová huť, Nová huť schválila strategii restrukturalizace
Praha 7. dubna 2002 – Společnost Nová huť v závěru týdne na strategické poradě vedení schválila strategii restrukturalizace společnosti. Ta zahrnuje zásadní organizační změny uvnitř společnosti a plán finanční restrukturalizace, schválený již představenstvem a dozorčí radou. Program finanční restrukturalizace projedná nyní vedení firmy s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Program je přitom v souladu s koncepcí podnikatelského plánu Nové huti, který minulý týden předložilo MPO v rámci přístupových jednání Evropské komisi. […]

7. 4. 2002, CME, Železný ve „Volejte řediteli“ zase lhal
Londýn/Praha 7. dubna 2002 – V rozporu se závazným doporučením Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Vladimír Železný znovu ve včerejším pořadu „Volejte řediteli“ veřejně komentoval své vlastní spory se CME. Veškeré stížnosti společností CME a ČNTS k RRTV v tomto ohledu zůstaly nevyslyšeny, neboť podle názoru Rady a dle její vlastní tiskové zprávy Železného chováním nedošlo k porušení zákona. Bez ohledu na zřejmě neobjektivní postup RRTV ve vztahu k veřejným excesům Vladimíra Železného hodlá CME podat k RRTV další stížnost. Podle Freda Klinkhammera potvrdí očekávaná pasivita RRTV zcela evidentně, že Rada se Železným spolupracuje namísto toho, aby se chovala jako nezávislý regulátor. […]

4. 4. 2002, CME, Soud zakázal změny v CET 21. MEF a Edikon nesmějí hlasovat.
Praha 4. dubna – Městský soud v Praze vydal minulý týden další předběžné opatření proti společnosti CET 21. Na návrh společnosti CME jím zakázal společnosti CET 21 změnit právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Společnost CET 21 přitom již v této věci podala žádost u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Soud předběžným opatřením zároveň přikázal společnostem Edikon a MEF Media, které jsou údajně s 24,51% a 24,02% rozhodujícími podílníky v CET 21, aby se zdržely hlasování na valné hromadě této společnosti i jakékoli jiné formy rozhodování o změně právní formy CET 21. Vstup Edikonu a MEF Media do CET 21 přitom CME napadla již dříve s tím, že šlo o účelový krok Vladimíra Železného, aby se zbavil většinového podílu v CET 21 s cílem vyhnout se případnému budoucímu hrazení finančních závazků vůči CME. CME v této souvislosti rovněž žaluje RRTV za protiprávní schválení vstupu společností MEF Media a Edikon do CET 21. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics