Za poslední rok

Best vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1301 - 1325 z 1680

25. 3. 2003, CME, Jednání mezi CME a ČR budou pokračovat
Praha 25. března 2003 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes potvrdila, že jednání se zástupci vlády ČR, ke kterým došlo včera v dopoledních a večerních hodinách, budou pokračovat. Obě strany se dohodly na následujícím prohlášení: „Pokrok dosažený při včerejších jednáních směřuje k vzájemně uspokojivému řešení. Jednání pokračují. Obě strany předpokládají uveřejnění dalších informací 31. března 2003.“ […]

25. 3. 2003, Housing & Construction (CZ), Je cenový rozdíl 3,4% srovnatelný s překročením rozpočtu o 30 %?
Praha, 25. března 2003 – Necelý týden před vypršením lhůty stanovené ministru Šimonovskému pro předložení konečných doporučení týkajících se Realizační dohody projektu D47 zveřejnilo konsorcium Housing & Construction (CZ) tři různé odhady ceny výstavby. Podle vlastních výpočtů společnosti H&C by cena výstavby uskutečněné prostřednictvím metody BOT činila 49,8 miliardy Kč. Ve zprávě o odhadech nákladů ISPROFIN vyčíslilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) cenu výstavby dálnice D47 na 48,1 miliardy Kč. Na žádost společnosti H&C a na základě zkušeností získaných při podobných projektech uskutečněných ve Velké Británii odhadla přední světová konzultační společnost EC Harris cenu výstavby D47 uskutečněné tradičním způsobem na 47,4 miliardy Kč. Rozdíl zmíněných cenových odhadů se pohybuje od 3,4 do 4,9 %. […]

24. 3. 2003, Invesmart, Petr Votoupal povede Union banku
Praha 24. března 2003 – Společnost Invesmart dnes oznámila, že se dohodla na doplnění představenstva Union banky o nové členy. Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva byl dnes jmenován Petr Votoupal (36), který dříve působil mimo jiné v První česko-ruské bance, v Konsolidační bance či v Komerční bance. Štefan Veselovský a Michal Gaube zůstávají i nadále členy představenstva. Čtvrtým členem představenstva byla jmenována bývalá manažerka Union pojišťovny Hana Vysloužilová (29). S bývalým generálním ředitelem Romanem Mentlíkem se Invesmart dohodl na rezignaci z funkce předsedy představenstva a generálního ředitele Union banky již minulý týden. Na stabilizaci současné situace Union banky a odvrácení případného vyhlášení konkurzu s Invesmartem nyní spolupracuje investiční banka Goldman Sachs. Tři z původních pěti návrhů na vyhlášení konkurzu již přitom byly staženy. Zapojení společnosti Goldman Sachs však neznamená jakékoli změny ve vlastnických poměrech v Union bance. Společnost Invesmart zůstává nadále vlastníkem banky. […]

20. 3. 2003, CME, Hándl se ve Stockholmu přiznal
Praha 20. března 2003 – Při včerejším zasedání švédského odvolacího soudu, který projednává námitky ČR proti částečnému rozhodnutí arbitrážního tribunálu ve sporu CME s ČR, došlo k zásadnímu obratu. Jaroslav Hándl, původní arbitr jmenovaný Českou republikou, který měl být jako arbitr v celém sporu nezávislý na stranách sporu, byl podle své vlastní včerejší výpovědi v arbitrážním řízení podjatý a snažil se aktivně pomáhat České republice. Hándl mezi jiným při včerejším zasedání soudu nejprve tvrdil, že předložil všechny materiály, které měl k dispozici a které měly souviset s řízením. V průběhu slyšení však byli zástupci České republiky nuceni uznat, že Hándl nejméně třináct písemných důkazů zatajil. Bývalý český arbitr se také dokonce přiznal, že byl autorem strategického plánu s názvem „ Právní argumentace pro zrušení částečného nálezu arbitráže“. Ten ještě před zahájením druhé fáze arbitráže dal k dispozici právním zástupcům České republiky a také některým vládním úředníkům. Tím však zcela jednoznačně v rozporu s arbitrážními pravidly UNCITRAL Hándl zvýhodnil jednu stranu sporu na úkor strany druhé. […]

18. 3. 2003, CME, CME zveřejnila české znění arbitrážního nálezu na www.cnts.cz
Praha 18. března 2003 – Společnost CME dnes uveřejnila na internetových stránkách ČNTS (www.cnts.cz) český překlad konečného nálezu stockholmské arbitráže v jejím sporu s Českou republikou. Na stejné adrese lze nalézt i český překlad samostatného právního posudku arbitra Iana Brownlieho jmenovaného ČR. Zveřejnění plného znění textu arbitrážního nálezu umožňuje vzájemná dohoda s příslušnými orgány ČR. […]

18. 3. 2003, CME, CME posiluje finanční tým
Hamilton (Bermudy)/Praha 18. března 2003 – Společnost CME dnes oznámila, že Wallace Macmillan, 45, byl s okamžitou platností jmenován viceprezidentem CME a finančním ředitelem firmy. Macmillan má bohaté zkušenosti z oblasti financování provozu médií, které hodlá využít při finančním řízení televizních stanic CME ve střední a východní Evropě. Působil 20 let v různých finančních funkcích zejména v oblasti nahrávacích firem jak v regionu, tak na úrovni skupiny. V roce 1999 se stal viceprezidentem pro finance společnosti EMI Recorded Music. Předtím pracoval jako finanční ředitel EMI Virgin Sector a jako regionální finanční ředitel pro Jižní Ameriku a Jihovýchodní Asii. […]

18. 3. 2003, Invesmart, Do hry o Union banku vstoupil Goldman Sachs
Praha 18. března – Společnost Invesmart dnes oznámila, že do hledání přijatelného řešení situace Union banky zapojila společnost Goldman Sachs. Union banka dnes předložila České národní bance konečný návrh restrukturalizace s cílem odvrátit spekulativní návrhy na vyhlášení konkurzu banky. Oznámení o případném odnětí bankovní licence Union bance v průběhu příštích patnácti dnů nemá na předložený návrh vliv. Předseda dozorčí Union banky a výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Invesmart Paolo Catalfamo vyjádřil svůj údiv nad přístupem České národní banky k navrhovaným řešením. […]

17. 3. 2003, CME, Štěpánek se musí omluvit CME
Praha 17. března 2003 – Místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek se musí společnosti CME omluvit za výroky navozující dojem, že CME je společností, která v arbitrážním řízení s Českou republikou uplácela nezávislé arbitry. Omluva musí být publikována formou placené inzerce v jednom celostátním deníku o velikosti nejméně jedné čtvrtiny strany. Ve druhém březnovém týdnu o tom rozhodl Krajský soud v Hradci Králové. Rozsudek byl právním zástupcům CME v ČR doručen dnes. […]

16. 3. 2003, CME, ČR a CME jednají o způsobu úhrady
Praha/Hamilton, (Bermudy) 16. března 2003 - Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) (NASDAQ:CETV) oznámila, že dnešního dne došlo k setkání zástupců Ministerstva finací ČR a zástupců CME, jehož předmětem bylo jednání o úhradě částky podle arbitrážního výroku ze 14. března 2003. Obě strany se dohodly, že pověří své právní zástupce, aby nalezli a posoudili možná řešení. Obě strany se dále dohodly na dalším jednání, které se uskuteční v pondělí 24. března. V souladu s dohodou o vydání tohoto společného prohlášení nebude ani jedna ze stran v současné době poskytovat žádné další informace. […]

14. 3. 2003, CME, V arbitrážní při s Českou republikou obdrží CME k dnešnímu dni 353 395 131 USD včetně úroku
Praha/Hamilton (Bermudy) 14. března 2003 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) oznámila, že mezinárodní arbitrážní tribunál vydal v její arbitrážní při s Českou republikou závěrečný výrok ve prospěch CME. Podle arbitrážního rozhodnutí CME obdrží částku 269 814 000 USD a úrok ve výši 10 % p.a. od 23. února 2000 až do úplného zaplacení. Dále CME obdrží 1 007 749,81 USD na úhradu nákladů částečného arbitrážního výroku z 13. září 2001 a úrok ve výši 10 % p.a. od 14. 9. 2001 z částky nákladů až do úplného zaplacení. Celková částka k úhradě ze strany České republiky tedy k dnešnímu dni činí 353 395 131 USD. Tato částka se zvyšuje denně o 74 197,74 USD až do úplného zaplacení. […]

12. 3. 2003, Housing & Construction (CZ), D47: Výstavba začne v červenci 2003
Praha 12. března 2003 – Společnost Housing & Construction (CZ) dnes informovala o nejnovějším vývoji jednání s českým ministerstvem dopravy. Projektová společnost odsouhlasila další prodloužení jednání o dva měsíce. I navzdory tomuto zdržení je H&C připravena zahájit výstavbu dálnice D47 nejpozději v červenci 2003. […]

10. 3. 2003, Ján Badžgoň, Badžgoň: Mám dôkazy o manipulácii
Bratislava 10. marca 2003 – Ján Badžgoň dnes v súvislosti s kauzou nelegálneho odpočúvania telefonátov informoval špeciálny vyšetrovací tím zriadený ministrom vnútra, že má dôkazy o manipulácii so svojimi hovormi. Vyšetrovateľov požiadal o stretnutie, kde by dôkazy odovzdal do ich rúk. Ide o miestoprísažné prehlásenia dvoch skutočných aktérov telefonických hovorov a SMS správ, ktoré boli podľa údajného „prepisu“ vložené do úst úplne iným ľuďom. […]

7. 3. 2003, Housing & Construction (CZ), Výkup pozemků výstavbu neohrozí
Praha 7. března 2003 - Ministerstvo dopravy dosáhlo významného pokroku v právě probíhajícím procesu přezkoumávání Realizační dohody pro projekt D47. V zájmu brzkého zahájení výstavby dálnice D47 se oběma smluvním stranám podařilo dosáhnout dohody v oblasti výkupu pozemků. Konsorcium H&C (CZ) je připraveno přizpůsobit výstavbu dálnice tempu výkupu pozemků, který spadá do kompetence českého státu. V případě komplikací při výkupu tak stát sníží své riziko a ušetří významné finanční prostředky. […]

6. 3. 2003, GTS, Přenositelnost čísla mezi operátory startuje
Praha/Plzeň 6. března 2003 – První smlouvu opírající se o přenositelnost čísla mezi konkurenčními telekomunikačními operátory uzavřela GTS se společností Škoda IT Systems. Dosud byla změna operátora spojena i se změnou telefonních čísel, což zužovalo prostor pro alternativní operátory a do určité míry i odrazovalo potenciální zákazníky. Cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu z 25. února 2003 však do této situace přineslo zásadní změnu. […]

5. 3. 2003, SAP ČR, INFODIGEST 3/2003
SAP pro 45 000 úředníků státu Luisiana […]

3. 3. 2003, GTS, GTS spustila pevnou volbu
Praha 3. března 2003 – Společnost GTS dnes spustila službu pevné volby operátora. V jejím rámci nabízí čtyři různé cenové programy. Zákazníci ušetří nejvíce při telefonování ve špičce, připojování na internet do deseti minut a při volání na mobilní telefon. Úspora tak může v porovnání s cenovými programy Českého Telecomu dosáhnout až 60 % nákladů za telefonování. […]

3. 3. 2003, DBM, Agentura v nejlepších letech
Praha 3. března 2003 – Před padesáti lety, 1. března 1953, vznikla ve Spojených státech agentura Burson-Marsteller zaměřená na poskytování služeb v oblasti public relations. Nyní působí ve třiceti zemích světa a zaměstnává více než dva tisíce konzultantů. Zakladatel agentury Harold Burson i přes svůj pokročilý věk stále dochází do kanceláře na Park Avenue v New Yorku a poskytuje konzultace kolegům i klientům. Jeho společník Bill Marsteller zemřel ve věku 73 let v roce 1987. […]

28. 2. 2003, SAP ČR, SAP zve na CeBIT
Praha, 28. února 2003 – Společnost SAP představí na největším veletrhu informačních a telekomunikačních technologií CeBIT nová řešení v rámci iniciativy Smart Business Solutions. Ta jsou určená pro řízení malých a středních podniků. Navíc na veletrhu předvede funkce a možnosti využití nové technologické platformy SAP NetWeaver, která rozšiřuje možnosti původní platformy mySAP Technology. Veletrh CeBIT se koná v německém Hannoveru od 12. do 19. března 2003. […]

27. 2. 2003, GTS, Posila do vedení GTS
Praha 27. února 2003 – Nový finanční ředitel nastoupil do telekomunikační společnosti GTS. Peter Broster přišel z PricewaterhouseCoopers, kde od roku 1996 v pražské a londýnské pobočce vykonával funkci senior manažera obchodních poradenských služeb. V PricewaterhouseCoopers se zaměřoval na odvětví telekomunikací a vodohospodářských služeb. […]

27. 2. 2003, Invesmart, Invesmart: Má-li Pitr nějaký plán, měl by ho nejprve ukázat nám
Praha/Miláno 27. února 2003 – Společnost Invesmart vyjádřila údiv nad informacemi o Union bance, které český tisk připisuje Tomáši Pitrovi. Podle stanoviska Invesmartu jsou jedinými subjekty, které mohou poskytovat pravdivé a relevantní informace o budoucnosti Union banky, právě její vedení a společnost Invesmart. Nové vedení Union banky v čele Romanem Mentlíkem a Invesmart hodlají ČNB předložit realistický plán na záchranu Union banky ve stanovené lhůtě. […]

27. 2. 2003, SAP ČR, Aleš Reisskup jmenován manažerem partnerských programů SAP ČR
Praha 27. února 2003 – Společnost SAP ČR dnes oznámila jmenování Aleše Reisskupa do nově vytvořené pozice manažera partnerských programů. Mezi jeho hlavní kompetence bude patřit marketingová podpora prodeje řešení společnosti SAP určených pro malé a střední podniky a rozvíjení vztahů s partnerskými firmami. […]

27. 2. 2003, Invesmart, Invesmart: Mentlík dal Union bance naději
Praha/Miláno 27. února 2003 – Většinový vlastník Union banky, společnost Invesmart, dnes vyjádřila spokojenost s pokrokem v jednání, kterého dosáhl nový management banky v čele s Romanem Mentlíkem. Jeho tým postupuje v úzké spolupráci se společností Invesmart. Přijaté kroky mohou vést k celkové obnově činnosti Union banky. Finální plán pro záchranu banky bude České národní bance předložen nejpozději 3. března. […]

26. 2. 2003, Invesmart, Catalfamo jedná v Itálii
Praha 26. února 2003 – Nizozemská společnost Invesmart B.V. dnes oznámila, že její výkonný ředitel a předseda představenstva Paolo Catalfamo dnes zahájil s akcionáři společnosti v Itálii jednání o další strategii. Invesmart rovněž přizval k jednáním konzultační společnost McKinsey, která se nyní podílí na přípravě realistického plánu záchrany. Jednání se rovněž účastní San Paolo IMI Bank z Turína. Invesmart dnes znovu potvrdil, že plně kontroluje akcie Union banky. Spolupracuje těsně s nově jmenovaným vedením Union banky v čele s Romanem Mentlíkem. Ten byl jako nový předseda představenstva pověřen hledáním příležitostí pro oživení Union banky na území Česká republiky. Invesmart pod vedením Paola Catalfama hledá fondy a řešení v zahraničí. […]

24. 2. 2003, Invesmart, Union banka: Personální změny
Praha 24. února 2003 – V reakci na události posledních dnů odvolala na svém dnešním mimořádném zasedání dozorčí rada akciové společnosti Union Banka členy představenstva Union Banky Radovana Vávru a Romana Truhláře. Novými členy představenstva jmenovala Romana Mentlíka a Michala Gaubeho. […]

24. 2. 2003, Invesmart, Catalfamo: Pracujeme na alternativním plánu záchrany Union banky
Praha 24. únor 2003 – Společnost Invesmart dnes oznámila, že Radovan Vávra a Zdeněk Truhlář byli v představenstvu Union banky nahrazeni Romanem Mentlíkem a Michalem Gaubem. Oba odvolaní členové managementu banku opustili. Novým předsedou představenstva se stal Roman Mentlík, se kterým Paulo Catalfamo v odpoledních hodinách navštívil Českou národní banku s cílem projednat urychlené zahájení schvalovací procedury. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics