In past 12 months

Best all

Mediaservice

Show: 1601 - 1625 of 1696

03/09/2001, CME, ČNTS oznámila další vlnu propouštění
Praha 9. března 2001 – Společnost ČNTS dnes v souladu s platným zněním Zákoníku práce oznámila svým zbývajícím 57 zaměstnancům, že bude nucena většinu z nich v nejbližší době propustit. Vzhledem k tomu, že ČNTS v současné době má velmi omezené příjmy, musí omezit celkové roční výdaje na nezbytně nutné minimum. Více než polovinu výdajů činí platy zaměstnanců a náklady na udržování stanice v provozu schopném stavu. Dalších zhruba 30 % představují náklady na právní zastoupení firmy včetně zastupování ve sporech s CET 21 a Vladimírem Železným. Pokud se ČNTS na základě pozitivního vývoje aktuálních soudních a arbitrážních sporů bude moci na území České republiky podílet na zajišťování terestrického vysílání některé z celoplošných komerčních televizních stanic, hodlá svým bývalým zaměstnancům nabídnout nové příležitosti. […]

03/07/2001, Jim Beam, Bourbon Ambassador na návštěvě v Praze
Praha 7. března 2001 – Frederick Booker Noe III., „Bourbon Ambassador“ a pravnuk Jima Beama, dnes v Praze osobně představil nejnovější kolekci exkluzivních bourbonů. Sada, kterou nazval Small Batch Bourbon Collection, obsahuje čtyři ručně stáčené bourbony vyrobené podle speciálních receptur. Každý z nich má také svou vlastní historii a charakteristiku. Fred Noe představuje svůj bourbon kromě České republiky ještě v Polsku a Rusku. […]

03/02/2001, Boeing, Čeští vojenští piloti na školení v USA
Los Angeles/Vodochody, 2. března 2001 – Skupina pilotů Vzdušných sil armády České republiky zahájila v těchto dnech školení v americkém výcvikovém středisku společnosti Boeing v kalifornském Garden Grove. Školení je součástí kurzů, které připravily Ministerstvo obrany České republiky, společnost Boeing a Aero Vodochody. Piloti v Kalifornii absolvují odpovídající počet výukových hodin přesně jak to vyžadují předpisy Českých vzdušných sil. Dvoutýdenním výcvikem projde celkem třicet českých pilotů. Druhá skupina odcestuje do Spojených států bezprostředně po skončení výcviku svých předchůdců. […]

03/01/2001, CME, Železný předvolán před americký soud
Praha/New York 1. března 2000 – S cílem zajistit vykonatelnost amsterodamského arbitrážního rozsudku vydal 27. února newyorský soud (United States District Court, Southern District for New York) předběžné opatření proti Vladimíru Železnému. Soudní rozhodnutí dočasně zakazuje Železnému nebo osobám, které konají v jeho zájmu, vybírat nebo převádět prostředky z jakýchkoli účtů vedených u bankovního domu Citibank nebo jiných bank v Jižním okrese New Yorku. Současně soud nařídil, aby se Železný dostavil před soudce amerického okresního soudu Dennyho China do soudní síně číslo 11A na soud Spojených států v 500 Pearl Street v New Yorku. Zde by měl Železný vysvětlit, proč by neměl tamním soudem být vydán příkaz k zajištění jeho aktiv v souvislosti s arbitrážním rozsudkem. […]

02/28/2001, CME, Zámek Železných pod „zámkem“
Praha/Saint Brieuc 28. února 2001 – Francouzský soud Tribunal de Grand Instance v Saint Briuec v Bretani s definitivní platností zajistil veškerý movitý i nemovitý majetek Marty a Vladimíra Železných v Langourian. Učinil tak v zájmu zajištění výkonu arbitrážního rozhodnutí proti Vladimíru Železnému za porušení nekonkurenční doložky ze smlouvy o koupi akcií mezi jím a CME. […]

02/27/2001, Wintherhur penzijní fond, Dobrá zpráva pro trh penzijního připojištění
Brno 27. února 2001 – Penzijní fond Winterthur připravuje nabídku jednotlivým účastníkům penzijního připojištění u PF VIVA v likvidaci. Podmínky nabídky umožní přibližně 20 tisícům účastníků v PF VIVA zůstat v systému penzijního připojištění bez finančních ztrát. […]

02/25/2001, CME, „Dobrou chuť, pokud právě obědváte…“
Praha 25. února 2001 – V rozporu s podmínkami licence na vysílání TV NOVA Vladimír Železný v sobotu zneužil pořad Volejte řediteli. Informoval totiž diváky o výsledcích svého soukromého arbitrážního sporu, který se dokonce ani podle jeho vlastních slov TV NOVA ani CET 21 vůbec netýká. Navíc šířil prokazatelně nepravdivá tvrzení o výsledku arbitrážního řízení v Amsterodamu. Narozdíl od jeho tvrzení totiž nebyla Smlouva o koupi akcií arbitrážním rozsudkem zrušena. Arbitrážní tribunál naopak jednomyslně, včetně českého rozhodce určeného Železným, shledal, že Železný v rozporu se svými smluvními závazky porušil nekonkurenční doložku. Právě proto rozhodl o použití smluvních sankcí, tedy o povinnosti Železného vrátit částku 23,350 milionu dolarů, kterou od společnosti CME obdržel, včetně úroků. Plné znění rozsudku je dostupné široké veřejnosti na stránkách ČNTS na adrese http://www.cnts.cz. […]

02/21/2001, CME, Když nelhalo CME, kdo tedy?
Praha 21. února 2001 – V kauze společnosti CME proti Vladimíru Železnému dnes CME uveřejnilo na internetových stránkách ČNTS (www.cnts.cz) plné znění arbitrážního rozsudku v angličtině a češtině. Z textu vyplývá, že Vladimír Železný narozdíl od CME o obsahu arbitrážního rozhodnutí informoval tak, aby zakryl pravou povahu věcí. […]

02/21/2001, CME, CME své slovo dodržela
Praha 21. února 2001 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) dodržela své slovo a po včerejším veřejném souhlasu Vladimíra Železného dnes v ranních hodinách zveřejnila plné znění arbitrážního rozsudku v původní anglické verzi i v ověřeném českém překladu na webových stránkách ČNTS na www.cnts.cz. Česká verze je dostupná přímo na internetové adrese http://www.cnts.cz/doc10/cz/, zatímco verze anglická má adresu http://www.cnts.cz/doc10/en/. Z identických textů jednoznačně vyplývá, k čemu mezinárodní arbitrážní tribunál obě strany zavázal a proč. Plné znění textu Smlouvy o prodeji podílu (Share Purchase Agreement) angličtině i češtině je rovněž dostupné v elektronické verzi na adrese http://www.cnts.cz/media3/dokumenty/doc9_1.htm […]

02/20/2001, CME, CME požádalo český soud o výkon arbitrážního rozsudku
Praha 20. února 2001 – Právní zástupci společnosti Central European Media Enterprises (CME) dnes předložili Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žádost o zajištění výkonu arbitrážního rozhodnutí proti Vladimíru Železnému. […]

02/19/2001, CME, Zařízení francouzské residence Železných zabaveno
Londýn/Praha 19. února 2001 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) ve večerních hodinách oznámila, že na základě nařízení příslušného francouzského soudu dnes došlo k zabavení movitých věcí a zařízení ve francouzské residenci Vladimíra a Marty Železných v blízkosti vesničky Langourian v Bretani. V současné době jsou pořizovány úřední inventární seznamy movitého majetku, cenné kusy budou poté odvezeny. Francouzský soud vydal své rozhodnutí na základě žádosti CME k zajištění Železného plateb náležícím společnosti CME na základě arbitrážního rozsudku amsterodamského arbitrážního tribunálu. […]

02/16/2001, CME, CME je připravena zveřejnit arbitrážní rozsudek
Londýn/Praha 16. února 2001 – Vedení společnosti Central European Media Enterprises (CME) je připraveno zveřejnit rozsudek mezinárodního arbitrážního tribunálu a předat ho v plném znění jak příslušným českým institucím, tak široké veřejnosti. Je to reakce na dezinformační a někdy i lživá tvrzení Vladimíra Železného a jeho týmu. CME tak však může učinit pouze v souladu s arbitrážními pravidly Mezinárodní obchodní komory v Paříži. Ta totiž ukládají, že se zveřejněním rozsudku musí druhý účastník sporu, tedy Vladimír Železný, souhlasit. Verdikt nařizující Vladimíru Železnému neprodleně CME zaplatit 27,1 milionu USD včetně úroků byl vydán v úterý 13. 2. 2001 v Paříži. Vrácení akcií firmy Nova Consulting, a.s., představující podíl 5,8% ve společnosti ČNTS, spol. s.r.o., Vladimíru Železnému je podmíněno úplným předchozím uhrazením nařízené platby. Do okamžiku úplné úhrady dlužné částky ze strany Železného bude platba zatěžována sankčním úrokem ve výši 3 200 USD za každý den prodlení. […]

02/14/2001, CME, Mezinárodní arbitrážní tribunál přisoudil CME 27,1 milionů dolarů
Hamilton (Bermudy)/Praha 14. února 2001 – Částku 27,1 milionů dolarů včetně úroků obdrží bermudská společnost Central European Media Enterprises B.V. ve sporu s Vladimírem Železným bývalým generálním ředitelem ČNTS. Arbitrážní rozsudek byl včera vydán Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Arbitrážní tribunál zasedl v květnu 2000 v Amsterodamu. […]

02/06/2001, CME, Železný nesmí nakládat se svým podílem v CET 21
Praha 6. února 2001 – V souvislosti s nadcházejícím výrokem amsterodamského arbitrážního tribunálu ve věci zásadního nedodržení smluvních závazků Vladimíra Železného vůči společnosti Central European Media Enterprises B.V. (CME) nařídil 1. února 2001 Městský soud v Praze na návrh CME předběžné opatření, kterým se Vladimíru Železnému zakazuje jakkoliv nakládat s jeho obchodním podílem ve společnosti CET 21, spol. s r.o. ve výši 11,78 %. Jeho vklad do základního jmění společnosti činí 1,202.000,- Kč. Předběžné opatření má zajistit možnost alespoň částečného výkonu rozhodčího nálezu arbitrážního tribunálu v Amsterodamu rozhodujícího o náhradě škody, kterou Železný CME způsobil nedodržením smlouvy. Podle Železného, který konečný arbitrážní výrok očekává ještě v tomto týdnu, požaduje CME náhradu škody ve výši 493 milionů dolarů. […]

02/06/2001, Boeing, Změny ve vedení Aera Vodochody
Praha/Vodochody, 6. února 2001 – Vedení společnosti Aero Vodochody oznámilo některé změny ve svém managementu. Ze společnosti odešli k 31. lednu letošního roku obchodní ředitel Zdeněk Prokop a ředitel pro strategii Adam Straňák. Dosavadní finanční ředitel Igor Stratil byl v souvislosti s pověřením jinými úkoly v oblasti finančního řízení firmy na jeho místo nastoupil Vladimír Jarošem. […]

02/05/2001, Avaya, Nová firma plní očekávání
Praha 5. února 2001 – Společnost Avaya, která vznikla k 1. 10. 2000 z bývalé skupina Enterprise Networks společnosti Lucent Technologies dnes oznámila finanční výsledky za první čtvrtletí své existence. K 31. prosinci 2000 činil zisk 51 milionů dolarů, což představuje výnos 16 centů na jednu akcii. Za stejné období došlo ke zvýšení obratu společnosti o 3,4 procenta na 1,785 miliardy dolarů. Podle průzkumu provedeného společností First Call/Thomson Financial tak výnos na akcii splnil očekávání dotázaných finančních analytiků. Po započítání plánovaných jednorázových nákladů ve výši 35 milionů dolarů na oddělení od společnosti Lucent Technologies však ve srovnání se stejným obdobím předchozího fiskálního roku klesl výnos na akcii ze 24 centů na 3 centy. […]

01/31/2001, Private Resoures For Investment, Vedl tunel přes Českou exportní banku?
Praha 31. ledna 2001 – Podezření, že Česká exportní banka se měla podílet na vytunelování investice nizozemské společnosti CUP B.V. do vimperské firmy Intermilp spol. s r.o. dnes oznámila americká poradenská společnost Private Resources for Industry, Inc. (PRI). Podle jejích údajů vznikla společnosti CUP B.V. v souvislosti s touto investicí škoda ve výši téměř 47 milionů korun. V této souvislosti podala PRI v září 2000 oznámení o podezření ze spáchání trestného činu úvěrového podvodu a trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění neznámým pachatelem. Podle Victora Politise, prezidenta a výkonného ředitele PRI, se jedná o další významné poškození pověsti České republiky v očích zahraničních investorů. […]

01/29/2001, CME, Železného ohňostroj zazářil předčasně
Praha 29. ledna 2001 – Společnost ČNTS dnes převzala písemné vyhotovení rozsudku Vrchního soudu v Praze ve věci neplatnosti odstoupení společnosti CET 21 od tzv. servisní smlouvy mezi ČNTS a CET 21. Narozdíl od Železného tvrzení, že proti rozsudku neexistuje opravný prostředek, ze zákona je společnost ČNTS oprávněná podat dovolání. Nejvyšší soud ČR tak bude posuzovat právoplatnost odstoupení CET 21 od exkluzivní servisní smlouvy mezi ČNTS a CET 21. Na přípravu a podání dovolání má ČNTS třicetidenní lhůtu, která začne běžet zítra. O definitivním vítězství Železného strany ve sporu o TV NOVA tedy v žádném případě nelze hovořit. […]

01/25/2001, Avaya, Komunikační systém budoucnosti pro mistrovství Evropy v krasobruslení 2001
Bratislava/Praha 25. ledna 2001 - Multimediální systém pro potřeby mistrovství Evropy v krasobruslení v Bratislavě od 21. do 28. ledna zabezpečila americká společnost Avaya prostřednictvím své slovenské pobočky Avaya Slovakia. Ten umožňuje faxovou a telefonickou komunikaci organizačního výboru a akreditovaných novinářů. […]

01/25/2001, Avaya, Spokojenost zákazníků není fráze
O možnost odbavovat požadavky svých zákazníků po Internetu rozšířila stávající zákaznické centrum společnost Aliatel, poskytovatel datových, hlasových a internetových služeb. Přídavné zařízení za téměř devět milionů korun usnadňuje komunikaci se zákazníky, kteří potřebují asistenci operátora například při vyplňování formulářů nebo vyhledávání různých informací prostřednictvím Internetu. Vedle nově zavedené internetové komunikace textovým chatem či hlasem, elektronickou poštou a faxem zprostředkuje systém také výměnu elektronických dokumentů. […]

01/19/2001, CME, Ochranná známka „NOVA 1“ patří ČNTS
Praha 19. ledna 2001 – Úřad průmyslového vlastnictví vyhověl rozkladu společnosti ČNTS a rozhodl o tom, že výmaz slovní ochranné známky „NOVA 1“ navržený společností CET 21 nebyl po věcné stránce zcela v souladu s platnými právními předpisy a proto svůj vlastní výrok v této věci změnil. Ochrannou známku měla zapsanou ČNTS pro službu „výměna zpráv“ ve třídě 38 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Pro zamezení sporných výkladů doplnil úřad seznam výrobků a služeb, k nimž se slovní ochranná známka vztahuje, takto: „výměna zpráv s výjimkou televizního vysílání“. V řadě sporů mezi ČNTS a CET 21 o ochranné známky obsahující výraz „NOVA“ jde o důležité rozhodnutí ve prospěch ČNTS, na základě mimořádného opravného prostředku, kterým je rozklad. Ten ČNTS podala i v obdobných známkoprávních sporech. […]

01/18/2001, Avaya, První akvizice společnosti Avaya
Praha, 18. ledna 2000 - Dohoda o první akvizici společnosti Avaya za 120 milionů USD byla dosažena 8. ledna 2001. Avaya získá kalifornskou VPNet Technologies, Inc., dodavatele virtuálních privátních sítí a posílí tak svou pozici na trhu podnikových datových sítí. Akvizice mimo jiné podléhá schválení regulačních orgánů USA a má být dokončena 31. března 2001. Akvizice se promítne se do příjmů společnosti za fiskální rok 2001 snížením výnosů z akcie o předpokládaných 0,03 USD. Při započtení amortizace goodwill podniku a hodnoty IPR&D se očekává další zatížení výnosů. […]

01/18/2001, Wintherhur penzijní fond, Vojenské penzijní připojištění po švýcarsku
Praha 18. ledna 2001 – V minulých dnech byla dokončena dosud největší finanční transakce na českém trhu penzijních fondů. Švýcarská společnost Winterthur, součást finanční skupiny Credit Suisse Group, se prostřednictvím dceřinné společnosti Winterthur Leben AG se sídlem v Curychu stala nákupem 93 % akcií za částku v řádu 70 milionů dolarů majoritním akcionářem Vojenského otevřeného penzijního fondu (VOPF). Zbylých 7 % je v držení deseti drobných akcionářů, kterým Winterthur nabízí odkup akcií za stejných podmínek. Winterthur tak bude spravovat v České republice vložené finanční prostředky více než půl milionu účastníků penzijního připojištění. […]

01/16/2001, Avaya, Patrick Lelorieux do čela Avaya v oblasti Evropy, Středního východu a Afriky
Praha 16. ledna 2001 - Patrick Lelorieux byl s účinností od 15. ledna jmenován prezidentem společnosti Avaya pro oblast Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA). Bude odpovědný za generování nových obchodních příležitostí včetně udržení vedoucího postavení společnosti v dodávkách center obsluhy volání (call centra) a za zvyšování tržního podílu produktů a služeb Avaya v oblasti messagingu, firemních komunikačních systémů a konvergovaných sítí. Kromě toho bude propagovat systém ECLIPS na trhu IP telefonie. […]

01/15/2001, Aliance alternativních operátorů, Problémy s propojením částečně vyřešeny
Praha 15. ledna 2001 - Alternativní operátoři vzali na vědomí cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), kterým regulátor stanoví maximální ceny za propojení veřejných telekomunikačních sítí. I přes to, že stanovené ceny jsou stále přibližně o 100% vyšší než byl návrh alternativních operátorů založený na cenách doporučených Evropskou komisí, považují rozhodnutí ČTÚ za krok správným směrem. Sami alternativní operátoři se mezi sebou však budou propojovat za ceny tzv. nejlepšího standardu (best practice) v Evropské unii. […]Page:
Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  Next 

Tisková verze

Subscribe to our press release distribution list, here.


Real Time Web Analytics