In past 12 months

Best UPS all

Mediaservice

Show: 1426 - 1450 of 1743

10/07/2002, SAP ČR, INFODIGEST 10/2002
Shell se otevírá zaměstnancům […]

09/27/2002, SAP ČR, Česká republika pomáhá prosazovat iniciativu Kofiho Annana
Praha, 27. září 2002 – V rámci iniciativy generálního tajemníka OSN Kofiho Annana s názvem „Global Compact“ zahájila organizace OSN provoz rozsáhlého internetového portálu na adrese www.unglobalcompact.org. Softwarové vybavení pro jeho provoz darovala Organizaci spojených národů německá společnost SAP. Portál je určen ke vzdělávání a spolupráci nevládních organizací, které mají zájem o zdravý rozvoj světové společnosti a zejména o prosazování lidských práv, pracovních norem a ochrany životního prostředí. Aktivita Kofiho Annana se týká rozvoje spolupráce soukromého sektoru a OSN v oblasti zachování míru, stability, ekonomického růstu a vytváření národního bohatství. Podle informace Ministerstva zahraničních věcí ČR je tato iniciativa jedním z klíčových témat, které se Česká republika zavázala prosazovat na právě probíhajícím 57. valném shromáždění OSN. […]

09/25/2002, Tiscali, SORU VYZVAL ČESKÝ TELECOM K RESPEKTOVÁNÍ ZÁVAZKŮ K LIBERALIZACI
Praha, 25. září 2002 – Renato Soru zakladatel, předseda představenstva a výkonný ředitel společosti Tiscali, vyzval na dnešní tiskové konferenci Český Telecom, aby ve všech ohledech respektoval rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) stanovující podmínky pro úplnou liberalizaci přístupu k internetu vytáčeným připojením. Soru přijel do České republiky podpořit snahu alternativních operátorů za prosazení přiměřené ceny účtované Českým Telecomem alternativním operátorům, poskytovatelům internetových služeb i koncovým uživatelům internetu, když předtím úspěšně před Evropskou komisí v Bruselu otevřel problematiku liberalizace širokopásmového přístupu k internetu na celoevropské úrovni. […]

09/20/2002, SAP ČR, SAP se veze ve Phaetonu
Walldorf (Německo)/Praha, 20. září 2002 – S cílem vyhovět zájemcům o koupi nového automobilu přímo od výrobce automobilů zavádí koncern Volkswagen Group jednotný systém pro řízení vztahů se zákazníky. Systém CRM vyvinula společnost SAP na míru pro potřebu divizí Volkswagen, Audi a VW Bank. Výhledově bude zaveden také v divizi VW Financial Services. Mladoboleslavská Škoda Auto patřící do koncernu Volkswagen již systémy SAP využívá například pro řízení financí a personalistiky, výrobních a nevýrobních nákupů, skladů a pro odbyt náhradních dílů. […]

09/20/2002, CME, Peníze odeslané za Železného došly CME
Londýn/Amsterdam/Praha 20. září 2002 – Společnost CME dnes potvrdila, že na svůj účet obdržela 20,24 miliónů USD, které jí jménem Vladimíra Železného odeslala společnost MEF Holding. Tato částka je druhou splátkou úhrady, k jejímuž zaplacení byl Vladimír Železný odsouzen Amsterdamským arbitrážním tribunálem 9. února 2001. Celková částka, která byla za Železného uhrazena, činí 28,94 miliónu dolarů. Bez ohledu na tuto platbu však mají společnost CET 21 i Česká republika vůči společnosti CME další významné finanční závazky. […]

09/19/2002, Ispat Nová huť, Nové výrobky v Nové huti
Ostrava/Brno 19. září 2002 – Tržby strojírenské produkce společnosti Nová huť za prvních osm měsíců překročily plánovaný objem o 5,5% při celkovém nárůstu produkce o 12,5%. Lepší než očekávané plnění je výsledkem důsledné realizace programu restrukturalizace. V jeho rámci společnost změnila koncepci strojírenské divize a od letošního roku se zaměřuje na specializované výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Tradiční slévárenské produkty tak postupně nahrazují náročné strojírenské odlitky z oceli, šedé a tvárné litiny. Za prvních osm měsíců letošního roku činily tržby za strojírenské výrobky 959 milionů korun. Očekávaná výše strojírenské produkce za rok 2002 by ve finančním vyjádření měla dosáhnout 1,4 miliardy korun. […]

09/17/2002, Ispat Nová huť, Nová huť v černých číslech
Brno 17. září 2002 – Se ziskem o 40 % vyšším, než bylo plánováno, skončilo hospodaření akciové společnosti Nová huť za prvních osm měsíců letošního roku. Ke 31. srpnu jeho výše činila 1,036 miliard korun. Celkový hospodářský výsledek za rok 2002 by tak měl být podle očekávání kladný. V roce 2001 přitom společnost zaznamenala ztrátu ve výši 523,4 miliónu korun. […]

09/16/2002, OMI, Soud zamítl návrh společnosti Aqua
Praha/Příbram 16. září 2002 – Krajský soud v Praze zamítl návrh společnosti Aqua Příbram na vydání předběžného opatření, které mělo zabránit naplnění smlouvy mezi městem Příbram a společností OMI Česká republika o provozování vodohospodářských služeb. Soud ve svém usnesení dospěl k závěru, že společnost Aqua nedokázala svůj návrh dostatečně zdůvodnit. […]

09/13/2002, CME, Arbitráž CME vs. ČR odročena
Londýn/Praha 13. září 2001 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) dnes oznámila, že jednání Stockholmského arbitrážního tribunálu v Londýně zahájené 3. září 2002 ve věci stanovení výše náhrady škody, kterou má CME obdržet od České republiky, bylo dnes odročeno. Arbitrážní slyšení bude dále pokračovat v období od 11. do 14. listopadu 2002, kdy obě strany sporu přednesou závěrečná stanoviska. Dokazování bylo definitivně uzavřeno. […]

09/12/2002, KPNQwest/GTS, GTS je zase GTS
Praha 12. září 2002 – Společnost GTS/KPNQwest oznámila změnu svého názvu. Po definitivním sloučení společností GTS Czech a KPNQwest Czechia a rozhodnutí o kapitálovém vstupu společnosti Antel Holdings se nejvýznamnější český alternativní operátor opět vrací k názvu GTS. […]

09/12/2002, SAP ČR, INFODIGEST 09-ii/2002 - Praha 12. září 2002
SAP uzavřel dohody se společnostmi Siemens a Hewlett-Packard […]

09/11/2002, SAP ČR, SAP pomůže malým a středním
Praha, 11. září 2002 – V rámci podpory efektivního podnikání uvede společnost SAP do konce roku 2002 v jedenácti evropských zemích na trh komplexní programové vybavení pro centralizované řízení a správu malých a středních podniků (SMB). Jde o cenově výhodný software SAP Business One pro firmy s třemi a více zaměstnanci působící v oblasti prodeje a poskytování služeb. Pro středně velké firmy podnikající v konkrétních průmyslových odvětvích je určena skupina řešení mySAP All-in-One. […]

09/11/2002, Datart International, Zboží za inzerované ceny v Electrocity nenajdete
Praha 11. září 2002 – Společnost Datart International podala k Městskému soudu v Praze návrh na předběžné opatření proti společnosti Europe Technic, která provozuje síť prodejen Electrocity. Domáhá se jím zastavení klamavé reklamy na billboardech a v tisku, kterými síť Electrocity nabízí zboží, které v jejích prodejnách v rozporu s reklamním sdělením není k dostání. Zákazník je tak záměrně oslovován klamavou reklamou ve formě neexistující nabídky. […]

09/05/2002, ISCARE IVF, V Hloubětíně se sejdou děti „ze zkumavky“
Praha 5. září 2002 – V hloubětínském zámečku v Praze se pozítří sejde na dva tisíce hostů, okolo osmi set rodin s dětmi. Všechny se narodily po úspěšném umělém oplodnění v Centru asistované reprodukce Iscare IVF v Praze 9. Nad již sedmým setkáním od vzniku centra v roce 1995 převzal záštitu starosta Prahy 14 Miroslav Froněk. Pracovníci centra letos poprvé mezi účastníky přivítají i první školáky z řad „zámeckých“ dětí. Počet českých párů, které mají problémy s početím, se pohybuje okolo 15 %. Léčbu umožňuje asistovaná reprodukce, díky které se u nás ročně narodí asi dva tisíce dětí. Samotné hloubětínské centrum jich za sedm let svého působení pomohlo přivést na svět více než tři tisíce. […]

09/03/2002, SAP ČR, INFODIGEST 09/2002 - Praha 3. září 2002
Nezávislé studie prokázaly návratnost investic do mySAP CRM […]

09/03/2002, SAP ČR, SAPPHIRE’02 z Lisabonu živě
Lisabon/Praha 3. září 2002 – Živý audiovizuální přenos z lisabonské konference SAPPHIRE o e-businessu zřídila pro novináře společnost SAP. Ve středu 4. září bude na adrese www.sap.com od 9:30 hod. odvysíláno úvodní slovo generálního ředitele SAP Henninga Kagermanna, ve čtvrtek 5. září od 9:30 hod. projev zakladatele SAP Hasso Plattnera a tentýž den od 12:00 hod. bude na adrese www.sap.com/press uskutečněn přenos z tiskové konference představenstva společnosti. Na tiskové konference má SAP oznámit své strategické záměry v oblasti podnikových informačních systémů. Tisková konference bude vedena v anglickém jazyce. […]

08/29/2002, OMI, V Příbrami hodlá OMI působit minimálně příštích 20 let
Příbram 29. srpna 2002 – Společnost OMI Česká republika podává odvolání proti předběžnému opatření, kterým soud dočasně nařídil městu Příbram a společnosti OMI zdržet se realizace nedávno uzavřeného kontraktu na provoz vodohospodářských služeb. V odvolání napadla společnost OMI zejména nepřesnou argumentaci v žalobě společnosti 1. JVS ze skupiny Vivendi, která ve výběrovém řízení neuspěla. 1. JVS poskytla soudu nesprávné údaje například o kvalifikačních předpokladech OMI či o formálním postupu OMI během výběrového řízení. […]

08/26/2002, SAP ČR, SAP zrychlí správu pojistných smluv
Walldorf/Praha 26. srpna 2002 – Společnost SAP AG oznámila, že spolu s německou společností „msg systems AG“ pracuje na rozšíření systému mySAP Insurance určeného pro pojišťovny o správu pojistek v rámci finančních služeb. Největší rakouská pojišťovna Wiener Städtische, která spravuje 20 milionů pojistných smluv, bude první, kdo tento rozšířený software využije. K dispozici bude v Německu, Rakousku a Švýcarsku od konce roku 2003. V České republice pak od roku 2004. Nové možnosti mySAP Insurance budou veřejnosti prezentovány na konferenci SAPPHIRE, která se koná od 4. do 6. září 2002 v portugalském Lisabonu. […]

08/22/2002, Ispat Nová huť, Nová huť nabízí pomoc při výstavbě rodinných domů v oblastech postižených záplavami
Praha/Ostrava 22. srpen 2002 – Zástupci společnosti Nová huť budou v nejbližších dnech jednat v postižených oblastech o možnosti dodávek montovaných rodinných domů pro obce a občany, kterým povodně zcela zničily jejich obydlí. Nová huť je schopna zajistit a koordinovat výstavbu domů 3+1 o ploše 82 m2 na klíč do 8 týdnů od zahájení stavby. […]

08/14/2002, Karlovarské minerální vody, Oznámení KMV
Karlovy Vary 14. srpna 2002 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes nabídla centrálnímu krizovému štábu bezplatnou dodávku jednoho milionu litrů balených vod Mattoni pro oblasti postižené záplavami. To představuje množství zhruba čtyřiceti plně naložených kamionů. Firma bezplatně zajistí dodávku včetně přepravy do postižených míst vlastními kamiony dle dispozic krizového štábu. V současné době probíhají jednání mezi krizovým štábem a zástupci největšího českého výrobce balených vod s cílem připravit optimální plán urychlené distribuce vody k postiženým. Podle informací z odboru ochrany obyvatelstva generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru se očekávají největší problémy s pitnou vodou na postižených územích do tří dnů. […]

08/14/2002, KPNQwest/GTS, Obrana serverů proti povodni
Praha 14. srpna 2002 – Zdarma po dobu povodní nabízí datové centrum GTS Telehouse umístění a provoz serveru organizacím, kterým v důsledku povodní zkolabovaly kvůli odpojení těchto serverů datové či internetové služby, například webové stránky. […]

08/08/2002, KPNQwest/GTS, VPNka pro Fujitsu Services
Praha 8. srpna 2002 – S cílem zvýšit bezpečnost vlastní virtuální privátní sítě a současně snížit provozní náklady změnila společnost Fujitsu Services dodavatele. V rámci celofiremní integrace telekomunikačních služeb tak stávajícího operátora vystřídá nejvýznamnější tuzemský alternativní operátor - společnost KPNQwest/GTS, která již Fujitsu Services poskytuje hlasové služby i velkokapacitní připojení k internetu. […]

08/06/2002, KPNQwest/GTS, Tržby a zisk KPNQwest/GTS vzrostly
Praha 6. srpna 2002 – Společnost KPNQwest/GTS dosáhla v prvním pololetí 2002 zisku před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 214,4 milionů korun. Tržby největšího českého alternativního operátora za stejné období činily 1,2 miliardy. I přes globální recesi v oblasti telekomunikací se tak společnosti podařilo zvýšit zisk EBITDA meziročně o 22,1 procent a tržby o 13,4 procent oproti stejnému období minulého roku. […]

08/06/2002, ISCARE IVF, Za zhubnutím do Havany
Praha 6. srpna 2002 – První zařízení v České republice pro komplexní léčbu obezity zahájilo minulý týden provoz v pavilónu Havana v Praze Hloubětíně. Centrum pro léčbu obezity (CPLO) se od podobných zařízení liší především tím, že pod jednou střechou vyšetřuje a léčí obezitu všemi schválenými metodami. Pacient tak může na jednom místě pod dohledem zkušených odborníků podstoupit interní konzervativní léčbu, farmakoterapii, chirurgický výkon nebo jejich kombinaci. Platby za léčbu jsou v povoleném rozsahu hrazeny zdravotními pojišťovnami. O činnost nového centra již projevili zájem zahraniční odborníci. CPLO spolupracuje s Univerzitní chirurgickou klinikou nemocnice San Martino v italském Janově a s Centrem pro léčbu obezity v Memphisu při univerzitě v Tenesee v USA. […]

08/05/2002, SAP ČR, INFODIGEST 08/2002 - Praha 5. srpna 2002
Veřejná správa v Texasu zvolila pro e-government SAP […]Page:
Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  Next 

Tisková verze

Subscribe to our press release distribution list, here.


Real Time Web Analytics