In past 12 months

Best UPS all

Mediaservice

Show: 1351 - 1375 of 1743

04/04/2003, Invesmart, Tunel, který nevyšel
Praha 4. dubna 2003 - Společnost Invesmart potvrdila, že Krajský soud v Ústí nad Labem dnes zrušil konkurz na majetek společnosti Česká revitalizační, která měla údajně být nástupnickou organizací Union banky. Soud zároveň zprostil funkce správce konkurzní podstaty Daniela Thonata. Učinil tak proto, že vyhlášení konkurzu 31. března 2003 bylo založeno na zfalšovaných dokumentech, předložených údajným právním zástupcem společnosti Česká revitalizační. Invesmart zároveň oznámil, že veškeré kroky konkurzního správce Thonata považuje ve vztahu k Union bance za právně neúčinné. Konkurz se totiž týkal zcela odlišného subjektu, společnosti Česká revitalizační, která navíc vůbec není zapsána v obchodním rejstříku. […]

04/04/2003, Housing & Construction (CZ), H&C: D47 bychom do roku 2008 také postavili
Praha 4. dubna 2003 – Společnost Housing & Construction (CZ) označuje kritiku státem podepsané Realizační dohody, která upravuje přípravu, výstavbu a provozování dálnice D47 ze soukromých zdrojů, za neopodstatněnou. Společnost H&C je přesvědčena, že důkladná vyjednávání vedená se státem o tomto pilotním projektu od roku 2001 plně zaručila, že předložený projekt přesně odpovídá požadavkům na podobné projekty využívající soukromý sektor pro výstavbu dopravní infrastruktury ve vyspělých zemích. Smlouva odpovídá standardům podobných projektů úspěšně realizovaných v Portugalsku, Izraeli, Velké Británii a Irsku. Vlády těchto států se rozhodly pro využití soukromého financování infrastrukturních projektů pomocí metody BOT, protože přináší značné výhody a zaručuje státu vysokou hodnotu za vynaložené prostředky.y Kč.y. z  […]

04/03/2003, Invesmart, Catalfamo: Směnka na 3 miliony euro je podvrh
Praha 3. dubna 2003 - Redakce českých medií dnes obdržely kopie zfalšované směnky na tři miliony euro, kterou měl údajně podepsat Paolo Catalfamo, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Invesmart. Součástí zaslaných dokumentů byly také smluvní dokumenty, odhalující informace o některých úvěrech poskytnutých Union bankou, které spadají pod ochranu bankovního tajemství. Paolo Catalfamo jednoznačně popřel, že by někdy takovou směnku podepsal. S odkazem na povinnosti vyplývající z bankovního tajemství také odmítl poskytnout jakékoli informace o obsahu úvěrových smluv, které volně kolují v redakcích českých médií. Catalfamo v této souvislosti potvrdil, že již dnes podal trestní oznámení na neznámého pachatele. […]

04/03/2003, CME, Stockholmský odvolací soud rozhodne již 15. května
Hamilton (Bermudy)/Praha 3. dubna 2003 - Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) informovala, že Švédský odvolací soud (Svea) vydá své rozhodnutí ve věci stížnosti ČR na částečný arbitrážní nález v arbitrážním sporu CME versus ČR již 15. května 2003. Jednání soudu dnes skončilo. […]

04/02/2003, GTS, ADSL s GTS od 990
Praha 2. dubna 2003 – Vysokorychlostní internet a současně pevnou volbu operátora začala dnes jako jednu společnou službu nabízet GTS. Neomezené připojení k internetu na bázi ADSL lze pořídit již od 990 Kč za měsíc. Tato nabídka je určena menším a středním zákazníkům, kteří zároveň volají prostřednictvím předvolby GTS. […]

04/02/2003, Invesmart, Invesmart: Podvod na Union banku zřejmě prokázán
Praha/Ústí nad Labem 2. dubna 2003 – Společnost Invesmart dnes potvrdila, že konkurz na Union banku byl Krajským soudem v Ústí nad Labem s největší pravděpodobností vyhlášen na základě zfalšovaných dokumentů. K tomuto závěru dospěli právní zástupci Union banky a Invesmartu poté, co získali přístup do soudního spisu. V této souvislosti rovněž podali trestní oznámení pro podezření z trestného činu podvodu k Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR. […]

04/01/2003, Invesmart, Podvod v Union bance
Praha 1. dubna 2003 – Společnosti Invesmart a Union Group dnes oznámily, že včera 31. března 2003 došlo k závažnému podvodu. Paolo Catalfamo ze společnosti Invesmart prohlásil, že bez vědomí oficiálního vedení společnosti Union Group a Union banky a bez vědomí Invesmartu jako hlavního akcionáře bylo sídlo Union banky přesunuto do Mostu a na banku byl prohlášen konkurz. Současně zřejmě došlo rovněž ke změně názvu společnosti na Česká revitalizační. Ač se podle soudního rozhodnutí sídlo České revitalizační údajně nachází v Mostě, přicestoval dnes správce konkurzní podstaty Daniel Thonat se svým týmem do pražské centrály Union banky, aby se ujal úřadu. Společnosti Invesmart a Union Group informovaly Českou národní banku a Ministerstvo financí ČR o současném vývoji a připravují trestní oznámení. […]

03/31/2003, Housing & Construction (CZ), H&C neskrývá zklamání
Praha 31. března 2003 – Společnost Housing & Construction (CZ) vyjádřila hluboké rozčarování nad rozhodnutím vlády ČR ohledně zrušení Realizační dohody na výstavbu, financování a provoz dálnice D47. Společnost nyní posoudí veškeré právní aspekty a možnosti, jak získat úhradu veškerých nákladů a škod, včetně prověření ochranných mechanismů podle příslušných dvoustranných dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic. […]

03/31/2003, CME, Potvrdí-li švédský soud arbitrážní nález, zaplatí ČR bez prodlení
Praha/Hamilton (Bermudy) 31. března 2003 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes oznámila, že se dohodla s Českou republikou ohledně konečného nálezu arbitrážního tribunálu a ohledně dalšího postupu obou stran. Podle této dohody složí Česká republika celou částku, kterou CME přisoudil arbitrážní tribunál, včetně úroků na vázaný bankovní účet. […]

03/28/2003, CME, CME: Klinkhammer místopředsedou, Burke prezidentem
Hamilton (Bermudy)/Praha 28. března 2003 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes oznámila, že Fred T. Klinkhammer byl jmenován místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem společnosti. Současně oznámila, že Robert E. Burke nahradil Klinkhammera ve funkci prezidenta. Burke zůstává i nadále ve funkci provozní ředitel společnosti. Klinkhammer byl prezidentem a výkonným ředitelem od roku 1999, předtím zastával funkci provozního ředitele. Burke nastoupil k CME v roce 2001 ve funkci viceprezidenta a provozního ředitele. […]

03/28/2003, Invesmart, Další arbitráž proti České republice?
Praha 28. března 2003 – Majoritní vlastník Union banky, společnost Invesmart B.V. registrovaná v Holandsku, se vážně zabývá možností zahájit další arbitráž proti České republice na základě Česko-nizozemské dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic. Hlavním důvodem je bezprecedentní postup Ministerstva financí ČR a České národní banky v souvislosti s neschváleným restrukturalizačním plánem Union banky a s plánem její záchrany, vypracovaným po uzavření poboček UB. Pohár trpělivosti Invesmartu přitom přetekl ve chvíli, kdy dva členové představenstva Fondu pojištění vkladů za ČNB hlasovali pro podání návrhu na vyhlášení konkurzu na UB i přesto, že fond není věřitelem Union banky. Takový postup podle Paola Catalfama, ředitele společnosti Invesmart, postrádá jakoukoli logiku. Zástupci ČNB ve fondu přitom pro podání návrhu hlasovali ještě před rozhodnutím o rozkladu Union banky a před konečným rozhodnutím ČNB o odnětí bankovní licence UB. Tento rozklad podá Union banka nejpozději 2. dubna. […]

03/27/2003, Housing & Construction (CZ), H&C předložilo svou nejlepší a poslední nabídku
Praha 27. března 2003 – V souladu se závěry pětiměsíčního renegociačního procesu dnes předložila společnost Housing & Construction Ministerstvu dopravy ČR návrh dodatku k Realizační dohodě na výstavbu dálnice D47. Dodatek předložený H&C podle požadavku ministerstva dopravy je tou nejlepší a poslední nabídkou Projektové společnosti na financování, výstavbu a provoz dálnice D47 na základě systému „postav – provozuj – předej“. Podle dostupných informací by konečné rozhodnutí o projektu D47 měla vláda ČR učinit na svém zasedání v pondělí 31. března 2003. Pokud bude dodatek k Realizační dohodě schválen a podepsán, nabídla společnost H&C, že ustoupí od svého požadavku na výplatu 3,5 milionu euro na bezprostřední financování nákladů společnosti. V případě, že si české orgány budou přát pokračovat v jednání i po 31. březnu, však bude úhrada této částky a podpis protokolu o projednávání nevyhnutelný. […]

03/26/2003, CME, Podá RRTV trestní oznámení sama na sebe?
Praha 26. března 2003 – Podle Martina Muchky, předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, se rada sešla minulé pondělí, aby prodiskutovala „nové skutečnosti“ v souvislosti s arbitrážním řízením mezi CME a ČR. „Zjistili jsme, že jeden z těchto materiálů neměl vůbec v té arbitráži co dělat. Jedná se o klíčový dokument, na základě kterého arbitráž skončila tak, jak skončila. Takže jsme se tou věcí zabývali, snažili jsme se dopracovat k tomu, jak se to tam dostalo,“ informoval Muchka 24. března server www.ceskamedia.cz. Onen dokument je zápisem z tajného jednání mezi radou a Vladimírem Železným z 2. března 1999, při kterém Železný radu informoval o svém záměru poškodit ČNTS a při kterém rovněž navrhl způsob podpory ze strany rady. Podle Muchkova vyjádření hodlá rada na svém příštím zasedání rozhodnout, zda v této souvislosti podá trestní na neznámého pachatele. […]

03/25/2003, CME, Jednání mezi CME a ČR budou pokračovat
Praha 25. března 2003 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes potvrdila, že jednání se zástupci vlády ČR, ke kterým došlo včera v dopoledních a večerních hodinách, budou pokračovat. Obě strany se dohodly na následujícím prohlášení: „Pokrok dosažený při včerejších jednáních směřuje k vzájemně uspokojivému řešení. Jednání pokračují. Obě strany předpokládají uveřejnění dalších informací 31. března 2003.“ […]

03/25/2003, Housing & Construction (CZ), Je cenový rozdíl 3,4% srovnatelný s překročením rozpočtu o 30 %?
Praha, 25. března 2003 – Necelý týden před vypršením lhůty stanovené ministru Šimonovskému pro předložení konečných doporučení týkajících se Realizační dohody projektu D47 zveřejnilo konsorcium Housing & Construction (CZ) tři různé odhady ceny výstavby. Podle vlastních výpočtů společnosti H&C by cena výstavby uskutečněné prostřednictvím metody BOT činila 49,8 miliardy Kč. Ve zprávě o odhadech nákladů ISPROFIN vyčíslilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) cenu výstavby dálnice D47 na 48,1 miliardy Kč. Na žádost společnosti H&C a na základě zkušeností získaných při podobných projektech uskutečněných ve Velké Británii odhadla přední světová konzultační společnost EC Harris cenu výstavby D47 uskutečněné tradičním způsobem na 47,4 miliardy Kč. Rozdíl zmíněných cenových odhadů se pohybuje od 3,4 do 4,9 %. […]

03/24/2003, Invesmart, Petr Votoupal povede Union banku
Praha 24. března 2003 – Společnost Invesmart dnes oznámila, že se dohodla na doplnění představenstva Union banky o nové členy. Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva byl dnes jmenován Petr Votoupal (36), který dříve působil mimo jiné v První česko-ruské bance, v Konsolidační bance či v Komerční bance. Štefan Veselovský a Michal Gaube zůstávají i nadále členy představenstva. Čtvrtým členem představenstva byla jmenována bývalá manažerka Union pojišťovny Hana Vysloužilová (29). S bývalým generálním ředitelem Romanem Mentlíkem se Invesmart dohodl na rezignaci z funkce předsedy představenstva a generálního ředitele Union banky již minulý týden. Na stabilizaci současné situace Union banky a odvrácení případného vyhlášení konkurzu s Invesmartem nyní spolupracuje investiční banka Goldman Sachs. Tři z původních pěti návrhů na vyhlášení konkurzu již přitom byly staženy. Zapojení společnosti Goldman Sachs však neznamená jakékoli změny ve vlastnických poměrech v Union bance. Společnost Invesmart zůstává nadále vlastníkem banky. […]

03/20/2003, CME, Hándl se ve Stockholmu přiznal
Praha 20. března 2003 – Při včerejším zasedání švédského odvolacího soudu, který projednává námitky ČR proti částečnému rozhodnutí arbitrážního tribunálu ve sporu CME s ČR, došlo k zásadnímu obratu. Jaroslav Hándl, původní arbitr jmenovaný Českou republikou, který měl být jako arbitr v celém sporu nezávislý na stranách sporu, byl podle své vlastní včerejší výpovědi v arbitrážním řízení podjatý a snažil se aktivně pomáhat České republice. Hándl mezi jiným při včerejším zasedání soudu nejprve tvrdil, že předložil všechny materiály, které měl k dispozici a které měly souviset s řízením. V průběhu slyšení však byli zástupci České republiky nuceni uznat, že Hándl nejméně třináct písemných důkazů zatajil. Bývalý český arbitr se také dokonce přiznal, že byl autorem strategického plánu s názvem „ Právní argumentace pro zrušení částečného nálezu arbitráže“. Ten ještě před zahájením druhé fáze arbitráže dal k dispozici právním zástupcům České republiky a také některým vládním úředníkům. Tím však zcela jednoznačně v rozporu s arbitrážními pravidly UNCITRAL Hándl zvýhodnil jednu stranu sporu na úkor strany druhé. […]

03/18/2003, CME, CME zveřejnila české znění arbitrážního nálezu na www.cnts.cz
Praha 18. března 2003 – Společnost CME dnes uveřejnila na internetových stránkách ČNTS (www.cnts.cz) český překlad konečného nálezu stockholmské arbitráže v jejím sporu s Českou republikou. Na stejné adrese lze nalézt i český překlad samostatného právního posudku arbitra Iana Brownlieho jmenovaného ČR. Zveřejnění plného znění textu arbitrážního nálezu umožňuje vzájemná dohoda s příslušnými orgány ČR. […]

03/18/2003, CME, CME posiluje finanční tým
Hamilton (Bermudy)/Praha 18. března 2003 – Společnost CME dnes oznámila, že Wallace Macmillan, 45, byl s okamžitou platností jmenován viceprezidentem CME a finančním ředitelem firmy. Macmillan má bohaté zkušenosti z oblasti financování provozu médií, které hodlá využít při finančním řízení televizních stanic CME ve střední a východní Evropě. Působil 20 let v různých finančních funkcích zejména v oblasti nahrávacích firem jak v regionu, tak na úrovni skupiny. V roce 1999 se stal viceprezidentem pro finance společnosti EMI Recorded Music. Předtím pracoval jako finanční ředitel EMI Virgin Sector a jako regionální finanční ředitel pro Jižní Ameriku a Jihovýchodní Asii. […]

03/18/2003, Invesmart, Do hry o Union banku vstoupil Goldman Sachs
Praha 18. března – Společnost Invesmart dnes oznámila, že do hledání přijatelného řešení situace Union banky zapojila společnost Goldman Sachs. Union banka dnes předložila České národní bance konečný návrh restrukturalizace s cílem odvrátit spekulativní návrhy na vyhlášení konkurzu banky. Oznámení o případném odnětí bankovní licence Union bance v průběhu příštích patnácti dnů nemá na předložený návrh vliv. Předseda dozorčí Union banky a výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Invesmart Paolo Catalfamo vyjádřil svůj údiv nad přístupem České národní banky k navrhovaným řešením. […]

03/17/2003, CME, Štěpánek se musí omluvit CME
Praha 17. března 2003 – Místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek se musí společnosti CME omluvit za výroky navozující dojem, že CME je společností, která v arbitrážním řízení s Českou republikou uplácela nezávislé arbitry. Omluva musí být publikována formou placené inzerce v jednom celostátním deníku o velikosti nejméně jedné čtvrtiny strany. Ve druhém březnovém týdnu o tom rozhodl Krajský soud v Hradci Králové. Rozsudek byl právním zástupcům CME v ČR doručen dnes. […]

03/16/2003, CME, ČR a CME jednají o způsobu úhrady
Praha/Hamilton, (Bermudy) 16. března 2003 - Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) (NASDAQ:CETV) oznámila, že dnešního dne došlo k setkání zástupců Ministerstva finací ČR a zástupců CME, jehož předmětem bylo jednání o úhradě částky podle arbitrážního výroku ze 14. března 2003. Obě strany se dohodly, že pověří své právní zástupce, aby nalezli a posoudili možná řešení. Obě strany se dále dohodly na dalším jednání, které se uskuteční v pondělí 24. března. V souladu s dohodou o vydání tohoto společného prohlášení nebude ani jedna ze stran v současné době poskytovat žádné další informace. […]

03/14/2003, CME, V arbitrážní při s Českou republikou obdrží CME k dnešnímu dni 353 395 131 USD včetně úroku
Praha/Hamilton (Bermudy) 14. března 2003 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) oznámila, že mezinárodní arbitrážní tribunál vydal v její arbitrážní při s Českou republikou závěrečný výrok ve prospěch CME. Podle arbitrážního rozhodnutí CME obdrží částku 269 814 000 USD a úrok ve výši 10 % p.a. od 23. února 2000 až do úplného zaplacení. Dále CME obdrží 1 007 749,81 USD na úhradu nákladů částečného arbitrážního výroku z 13. září 2001 a úrok ve výši 10 % p.a. od 14. 9. 2001 z částky nákladů až do úplného zaplacení. Celková částka k úhradě ze strany České republiky tedy k dnešnímu dni činí 353 395 131 USD. Tato částka se zvyšuje denně o 74 197,74 USD až do úplného zaplacení. […]

03/12/2003, Housing & Construction (CZ), D47: Výstavba začne v červenci 2003
Praha 12. března 2003 – Společnost Housing & Construction (CZ) dnes informovala o nejnovějším vývoji jednání s českým ministerstvem dopravy. Projektová společnost odsouhlasila další prodloužení jednání o dva měsíce. I navzdory tomuto zdržení je H&C připravena zahájit výstavbu dálnice D47 nejpozději v červenci 2003. […]

03/10/2003, Ján Badžgoň, Badžgoň: Mám dôkazy o manipulácii
Bratislava 10. marca 2003 – Ján Badžgoň dnes v súvislosti s kauzou nelegálneho odpočúvania telefonátov informoval špeciálny vyšetrovací tím zriadený ministrom vnútra, že má dôkazy o manipulácii so svojimi hovormi. Vyšetrovateľov požiadal o stretnutie, kde by dôkazy odovzdal do ich rúk. Ide o miestoprísažné prehlásenia dvoch skutočných aktérov telefonických hovorov a SMS správ, ktoré boli podľa údajného „prepisu“ vložené do úst úplne iným ľuďom. […]Page:
Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  Next 

Tisková verze

Subscribe to our press release distribution list, here.


Real Time Web Analytics