In past 12 months

Best UPS all

Mediaservice

Show: 1151 - 1175 of 1743

01/31/2006, ČSOB, Klient má mít navrch
Praha 31. ledna 2006 – ČSOB dnes zveřejnila výslednou zprávu z průzkumu mezi 24 266 klienty českých bank o úrovni bankovních služeb. Respondenti byli přímo osloveni bankou a prostřednictvím informačního portálu iDNES v průběhu prosince 2005. Z výsledku vyplývá, že většina klientů bank další regulaci bankovního sektoru nepodporuje a považuje prostředí bankovních služeb za dostatečně konkurenční. Současně však jsou klienti kritičtí k výši poplatků, i když kvalitu bankovních služeb hodnotí velmi kladně. […]

01/31/2006, Fakulta národohospodářská VŠE, Jedna z fakult VŠE jako v Americe
Praha 31. ledna 2006 – Přesně měsíc zbývá uchazečům k podání přihlášky na Fakultu národohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze, která již dlouhodobě podstupuje řadu změn. Cílem přechodu k univerzitnímu charakteru studia a zapojení významných osobností z ekonomické praxe do výuky je podstatně přiblížit zdejší studium ekonomickým studijním programům v západoevropských zemích a USA. Probíhající pozitivní změny již loni vedly k 114procentnímu zvýšení počtu zájemců. Letošní připravovaná akreditace dvou nových oborů má podpořit udržení mimořádného zájmu o studium i v akademickém roce 2006/2007. Vedení fakulty počítá s přijetím 600 úspěšných uchazečů, přihlášky ke studiu je možné podávat ještě do konce února 2006. […]

01/30/2006, ČSOB, Pozvánka na tiskovou konferenci
z pověření ČSOB Vás srdečně zveme na tiskovou konferenci při příležitosti zveřejnění zprávy o výsledcích elektronického průzkumu k postojům klientů českých bank k úrovni bankovních služeb, kterého se zúčastnilo 24 266 osob. […]

01/25/2006, Konsorcium MYTIA, Výběr mýtného na českých silnicích se nezpozdí
Praha 25. ledna 2006 – Podle konsorcia Mytia není žádný důvod k obavám, že dojde k zásadnímu zpoždění výběru mýtného, pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svým rozhodnutím vrátí tendr do fáze otevírání obálek. Kvalifikované posouzení nabídek nemůže odborníkům trvat déle než jeden měsíc. Sdružení Mytia opakovaně potvrdilo, že je schopno nabízený systém dodat v původně garantovaných termínech při nejnižší nabídkové ceně 15 miliard korun. Mytia zaručuje, že systém uvede do provozu k 1. lednu 2007 na 970 km dálnic a více než 1000 km silnic I. třídy. Jedinou podmínkou je, že konečný verdikt ve výběrovém řízení bude vynesen do 15. března 2006. […]

01/23/2006, BEL Sýry Česko, Apetitto vs. Apetito 1:1
Praha 23. ledna 2006 – Společnost BEL Sýry Česko (BSČ) podala odvolání […]

01/17/2006, Konsorcium MYTIA, Ministerstvo zasahuje do rozhodování ÚOHS
Daňoví poplatníci mohou přijít o 7 miliard […]

01/03/2006, Sdružení ASCOM/FELA, Konsorcium Ascom/Fela ve Švýcarsku uspělo
Praha/Lausanne/Bern 3. ledna 2006 – Sdružení ASCOM/FELA uspělo se svými námitkami proti vyloučení z výběrového řízení na systém výkonového zpoplatnění těžké kamionové dopravy ve Švýcarsku. Přidělení zakázky společnosti Siemens v hodnotě téměř jedné miliardy korun (50 milionů SFR) jako jedinému zbylému uchazeči zrušila Švýcarská odvolací komise pro veřejné zakázky, ekvivalent našeho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, svým rozsudkem z 23. prosince 2005. Hlavním důvodem pro nařízené opakování výběrového řízení za účasti obou původních uchazečů byl „přehnaný formalismus“ ze strany zadavatele, Nejvyššího celního úřadu. Ten totiž konsorcium ASCOM/FELA vyloučil z výběrového řízení jen proto, že nabídku spolupodepsal také člověk, jehož jméno nefiguruje ve švýcarském obchodním rejstříku. […]

12/21/2005, Hydro, Společnost Hydro získala český Alulift
Oslo/Praha – 21. prosince 2005 – Norská společnost Hydro dnes oznámila akvizici české společnosti Alulift, výrobce produktů z hliníku pro domácí a východoevropské trhy. Firma Alulift bude začleněna do nově vytvořené Hydro Aluminium Prague. Ta je součástí rakouské Hydro Aluminium Komponenten. Současný management a majitelé firmy Alulift budou v nové společnosti Hydro i nadále zastávat manažerské pozice. […]

12/21/2005, Hydro, Spoločnosť Hydro získala český Alulift
Oslo/Praha – 21. decembra 2005 – Nórska spoločnosť Hydro dnes oznámila akvizíciu českej spoločnosti Alulift, výrobcu hliníkových produktov pre české a východoeurópske trhy. Firma Alulift bude začlenená do novo vytvorenej Hydro Aluminium Prague. Tá je súčasťou rakúskej Hydro Aluminium Komponenten. Súčasný manažment a majitelia firmy Alulift budú v novej spoločnosti Hydro aj naďalej zastávať manažérske pozície. […]

12/21/2005, Konsorcium MYTIA, Sedm miliard korun na rozdávání?
Praha 21. prosince 2005 – Konsorcium Mytia dnes uveřejnilo dokumenty, kterými argumentuje v návrhu podaném na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten zahájil na jeho základě 15. 12. 2005 správní řízení, které má být dokončeno do 30 dnů. Podle názoru sdružení Mytia bude netransparentní a nekvalifikované rozhodnutí Ministerstva dopravy stát české daňové poplatníky o sedm miliard Kč víc. Takový je totiž rozdíl mezi nabídkovou cenou sdružení Mytia a cenou za systém společnosti Kapsch, který Ministerstvo dopravy nakonec vybralo. Podle konsorcia Mytia by skutečně bylo nejvhodnější, aby ÚOHS vydal předběžné opatření, které zabrání uzavření smlouvy mezi Ministerstvem dopravy a Kapschem do doby, než bude o návrhu rozhodnuto. […]

12/19/2005, Konsorcium MYTIA, Konsorcium MYTIA, pozvánka na tiskovou konferenci
rádi Vás přivítáme na tiskové konferenci konsorcia MYTIA, která se bude konat tuto středu 21. 12. v pražském hotelu Adria (Václavské nám. 26) od 11:00 hod. Představitelé konsorcia zde zveřejní relevantní dokumenty včetně podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti výběrovým řízením na systém elektronického mýtného v ČR. […]

12/08/2005, Projekt Žákovský slang, Jak mluví školáci?
Praha 8. prosince 2005 – Právě zahájený první internetový průzkum zaměřený na mluvu dnešních školáků má pomoci zmapovat stále častější používání nekonvenčních a expresivních výrazových prostředků mezi českou mládeží. K projektu „Žákovský slang“ bylo přizváno na čtyři tisíce škol v celé České republice. Jednoduchý elektronický dotazník budou žáci druhého stupně základních a studenti prvních dvou ročníků středních škol vyplňovat po internetu v počítačových učebnách. Projekt realizuje Veselá kráva, značka tavených sýrů, ve spolupráci s výzkumnou agenturou Factum Invenio a Ústavem pro jazyk český AV ČR v roli odborného garanta. Během prvních tří dnů se do průzkumu zaregistrovalo 214 škol a dotazník vyplnilo více než dva tisíce žáků. Sběr dat po internetu probíhá od 5. až do 23. prosince. […]

12/07/2005, Konsorcium MYTIA, Reality show při výběru systému mýtného
Praha 7. prosince 2005 – Konsorcium Mytia, jeden z vyloučených účastníků výběrového řízení na vybudování mýtného systému v ČR, dnes oznámilo, že právní analýza postupu Ministerstva dopravy prokázala diskriminaci při hodnocení nabídek různých konsorcií. Konsorcium Mytia tak ministerstvo diskvalifikovalo na základě nedoložení počtu zaměstnanců z jiných kooperujících společností. Podle Mytie však zadávací dokumentace pro výběrové řízení takový požadavek neobsahuje. Dále ministerstvo konsorciu vytýká, že nabídka neobsahovala čestné prohlášení o počtu zaměstnanců. Toto prohlášení však bylo k nabídce přiloženo v řádném termínu a jeho převzetí ministerstvem je zaprotokolováno. […]

12/02/2005, Konsorcium MYTIA, Důvody vyloučení sdružení MYTIA z tendru jsou stále nejasné
Praha 2. prosince 2005 – Sdružení MYTIA (Fela Management AG, Ascom (CZ) s.r.o. Damovo Česká republika s.r.o. a ABD Group a.s.), které podalo nabídku do tendru na dodavatele elektronického mýtného, doručilo koncem listopadu Ministerstvu dopravy své námitky proti rozhodnutí, kterým bylo sdružení MYTIA vyřazeno ze zadávacího řízení. V námitkách reaguje sdružení především na zamlžené důvody vyloučení a na zřejmé chyby, ke nimž při posuzování nabídky došlo. […]

11/30/2005, Plus-Discount, Další plus pro zákazníky
Praha 30. listopadu 2005 – Společnost PLUS - DISCOUNT, která na prodejní ploše větší než 80 000 m2 provozuje v České republice 120 diskontních prodejen, informovala o zavedení řady dalších opatření pro zvýšení zákaznického komfortu. S příchodem nového vedení firmy na jaře letošního roku byla zahájena právě dokončená zásadní modernizace jednotlivých prodejen s cílem usnadnit zákazníkům nákupy v celé šíři nabízeného sortimentu. V rámci nové obchodní strategie přibližování spotřebitelům plánuje firma významné rozšíření sítě prodejen PLUS - DISCOUNT v jednotlivých regionech. Současný počet prodejen se má v nejbližších letech zdvojnásobit. Další významné plus představuje pro zákazníky diskontních prodejen Plus důsledné uplatňování strategie „malých cen“. […]

11/28/2005, Plus-Discount, Pozvánka na tiskovou konferenci
Rádi Vás přivítáme na první informační tiskové konferenci společnosti Plus - Discount, která se bude konat tuto středu 30. 11. v 11:00 hod v salonku Neptun hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1. […]

11/21/2005, Konsorcium MYTIA, Konsorcium MYTIA, pozvánka na tiskovou konferenci
rádi Vás přivítáme na tiskové konferenci konsorcia MYTIA, která se bude konat tuto středu 23. 11. v pražském hotelu Ambassador Zlatá husa (Václavské nám. 5-7) od 11:30 hod. Představitelé konsorcia Vás seznámí se svým stanoviskem k průběhu výběrového řízení na systém elektronického mýtného. Zároveň poskytnou informace o nabízené technologii, dodacích lhůtách a námitkách konsorcia vůči netransparentnímu postupu zadavatele. […]

11/18/2005, Konsorcium MYTIA, Ministerstvo dopravy i nadále obchází zákon
Praha 18. listopadu 2005 - Sdružení MYTIA (Fela Management AG, Ascom (CZ), Damovo Česká republika a ABD Group), které je účastníkem tendru na dodavatele mýtného, dnes znovu upozornilo, že i přes odůvodněné protesty vyloučených účastníků výběrového řízení Ministerstvo dopravy ČR pokračuje i nadále v aktivitách směřujících k uzavření neplatné smlouvy na dodávku a provoz zařízení elektronického mýtného. Způsob, kterým ministerstvo dopravy obchází zákon, označili představitelé sdružení MYTIA za bezprecedentní. Podle jejich názoru vytváří postup ministerstva pouze další prostor pro spekulace o „předem vytipovaném vítězi tendru“ a v žádném případě nezajišťuje pro Českou republiku ekonomicky výhodné řešení výběru mýtného. […]

11/15/2005, Fórum sexuální vitality, I sexuální vitalita vypovídá o mužském zdraví
Praha 15. listopadu 2005 – Za mužskými problémy v sexuálním životě se mohou skrývat závažná onemocnění nebo duševní poruchy. Právě o potížích s erekcí a souvisejících zdravotních problémech dnes informovalo Fórum sexuální vitality. To se věnuje osvětě v oblasti sexuálních dysfunkcí a jejich léčby. […]

11/14/2005, Konsorcium MYTIA, Tiskové prohlášení sdružení MYTIA
Sdružení MYTIA, které podalo nabídku do zadávacího řízení na zavedení systému mýtného vyjadřuje hluboké znepokojení nad nestandardním postupy Ministerstva dopravy v souvislosti se zadávacím řízením na výběr dodavatele pro systém mýtného. […]

11/10/2005, Euromedia Group, Osud encyklopedie s předmluvou prezidenta Klause ohrožen?
Praha 9. listopadu 2005 – Encyklopedický titul Česko s předmluvou Václava Klause se stal předmětem sporu dvou známých vydavatelství, Euromedia Group a Ottova nakladatelství. Právě jeho ředitel, Vlastimil Svoboda, který na českém knižním trhu proslul kontroverzními vydavatelskými počiny od pirátství přes nedodržování smluvních závazků, se domáhá, aby Euromedia Group zastavila šíření své encyklopedie s tím, že jeho vydavatelství údajně na přípravě podobného díla pracuje již několik let a na trh má přijít až v příštím roce. Dalším argumentem pro zastavení distribuce měla být skutečnost, že si tuto publikaci nechal údajně zaregistrovat na Úřadu průmyslového vlastnictví (UPV). Vydavatelství Euromedia absurdní požadavek konkurenčního vydavatele rozhodně odmítlo. […]

10/12/2005, Institut Terezínské iniciativy, Terezínská pamětní kniha
Praha 12. října 2005 - Institut Terezínské iniciativy (ITI) společně s Rakouským kulturním fórem (RKF) dnes představil třetí vydání Terezínské pamětní knihy, která připomíná osudy 15 265 rakouských Židů vězněných v Terezínském ghettu. Dle Dagmary Lieblové, předsedkyně sdružení bývalých terezínských vězňů, jde o důležitý akt zachování paměti na 13 542 rakouských obětí holocaustu. Michal Frankl z ITI představil celý česko-rakouský projekt, který byl započat již v roce 1998 a navazuje na obdobné zpracování seznamů Židů z protektorátu a Německa. […]

10/11/2005, Karlovarské minerální vody, Respekt ke spotřebitelům na prvním místě
Karlovy Vary 11. října 2005 – Na základě čtyř spotřebitelských reklamací pramenité vody Aquila Aquabeauty s příchutí jablka dnes provedla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) kontrolu přímo ve výrobním závodě KMV v Kyselce u Karlových Varů. Kontrolní skupina SZPI však žádné závady ve výrobním procesu ani při skladování výchozích surovin nezjistila. Karlovarské minerální vody se i přesto rozhodly ke spontánnímu stažení dvou dotčených šarží z trhu. Informační systém KMV umožňuje kdykoliv dohledat dodávky vod jednotlivým obchodním partnerům podle výrobních šarží.   […]

10/04/2005, Fórum sexuální vitality, Budějovice plné sexuální vitality
České Budějovice 4. října 2005 – Na sexuální problémy v partnerských vztazích především v souvislosti s poruchami erekce zítra upozorní Den sexuální vitality. Jeho cílem je informovat veřejnost, že s pomocí odborníků lze tyto potíže jednoduše a spolehlivě řešit. České Budějovice jsou letos sedmým a posledním městem České republiky, kde se projekt pod záštitou Fóra sexuální vitality koná. Od června tato osvětová akce proběhla již v Brně, Kolíně, Plzni, Olomouci, Ústí nad Labem a Ostravě. […]

09/23/2005, BEL Sýry Česko, Spor o sýr na pokračování
Praha 23. září 2005 – Krajský soud v Brně včera již podruhé rozhodl ve sporu o značku sýru Apetito/Apetitto. Na rozdíl od původního rozsudku ve prospěch BEL Sýry Česko (BSČ) však nyní vyhověl žalobě firmy TPK a uložil BSČ, aby se zdržela dalšího používání značky Apetitto pro své tavené sýry. […]Page:
Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  Next 

Tisková verze

Subscribe to our press release distribution list, here.


Real Time Web Analytics