In past 12 months

Best UPS all

Mediaservice

Show: 101 - 125 of 1743

05/30/2018, Nadační fond Qiido, Školy mohou s nadanými pracovat i bez „papíru“
Praha 29. května 2018 - Nadační fond Qiido nově od letošního roku spustil poradnu pro rodiče i školy. Diagnosticko-poradenské služby dosud využily desítky rodin s nadprůměrně intelektově nadanými dětmi z celé ČR. Z 52 vyšetření zaměřených na diagnostiku IQ bylo u 30 dětí potvrzeno mimořádné intelektové nadání. Drtivá většina rodičů se na poradnu obrátila z důvodu specifického chování jejich dětí. Qiido poradna zajišťuje diagnostiku ve školním i rodinném prostředí a pomáhá s intervencí i nastavením podmínek ve školách po celé ČR […]

05/23/2018, UPS, Nová železniční přepravní služba UPS urychlí obchodování mezi Evropou a Hongkongem
• Obousměrná železniční přepravní služba zlepší propojení mezi podniky v Evropě a Hongkongu díky hladké výměně zboží, obchodování mezi těmito regiony stále roste […]

05/04/2018, UPS, UPS jmenovala nového prezidenta pro Evropu, zaměří se na zrychlení růstu
Lou Rivieccio přebírá odpovědnost za evropské operace v době, kdy společnost pokračuje v investicích do zlepšování svých klíčových aktivit v regionu […]

05/03/2018, DBK, Terasa a pasáž u DBK mohou klidně sloužit dál
Praha 3. května 2018 – Znalecký ústav Fakulty stavební ČVUT, nejvyšší česká autorita v oboru posuzování staveb a ocelových konstrukcí, vydal v minulém týdnu znalecký posudek č. 295 - 18, týkající se „Zhodnocení stavu nosné ocelové konstrukce přemostění metra stanice Budějovická JIH Praha 4 včetně vyjádření k předaným, dosud zpracovaným, odborným statickým posudkům, průzkumům a analýzám." Posudek byl vypracován na objednávku společnosti DBK. Ta se brání zbytečné uzávěře prostor přiléhajících k DBK, nařízené v lednu MHMP. Dalším podnětem pro zpracování posudku pak byla hrozba „snesení“ terasy před DBK, o kterém magistrát zřejmě vážně uvažuje. Terasa, dílo architektů Machoninových, je přitom integrální součástí unikátního architektonického řešení celého prostoru u DBK. […]

04/27/2018, UPS, Finanční výsledky UPS za 1Q 2018
ZISK NA AKCII UPS VZROSTL V 1. KVARTÁLU 2018 O 17 % NA 1,55 USD […]

04/26/2018, UPS, Finanční výsledky UPS za 1Q 2018 (v angličtině)
UPS DELIVERS 1Q 2018 EPS OF $1.55, UP 17% […]

04/24/2018, MOOVEEZ, Králíci z klobouku mají novou práci
Praha 24. dubna 2018 – Ve více než 20 zemích Evropy včetně Německa, Švýcarska, Ruska, Francie a také v Latinské Americe učí angličtinu oblíbená dvojice českých expertů, Bob a Bobek. Umožňuje to unikátní aplikace pro mobilní telefony a tablety s názvem Mooveez. Uživatelé si v ní přirozeně a efektivně osvojují znalost angličtiny pomocí filmů. Králíci se tak zařadili k filmovým hvězdám jako je Tom Hanks a více než 60 velkofilmům, seriálům a populárně-naučným dokumentům v anglickém znění, které jsou v Mooveez k dispozici. […]

04/23/2018, Jiří Šalda, Stará “vila Petřiny” už není, nový dům se chystá
Praha 23. dubna 2018 – Magistrát hlavního města Prahy, jako odvolací orgán, potvrdil rozhodnutí stavebního odboru Prahy 6, kterým byla povolena demolice vily Na Petřinách. Byl tak ukončen vleklý spor mezi majitelem vily, společností AND Vila Petřiny ve vlastnictví Jiřího Šaldy, a sousedy z přilehlého domu. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Odvolací správní orgán při rozhodování o odvolání vycházel ze skutkového stavu zjištěného stavebním úřadem ÚMČP P6, neboť o tomto stavu nebyly důvodné pochybnosti. […]

03/19/2018, UPS, UPS v Londýně nasadí chytrou síť Smart Grid, která umožní rychlonabíjení firemních elektromobilů
Cutting Edge Deployment of Advanced Technology Vehicle & Charging Signals Shift Away from Reliance on Combustion Engine […]

03/13/2018, DBK, Odborníci: Terasu u DBK není třeba bourat www.bouratjenesmysl.cz
Praha 13. března 2018 – Terasa, která je integrální součástí historického architektonického řešení prostor u OC DBK, má být údajně bez náhrady zbourána. Z hlediska DBK je takový zásah nepřijatelný. Uzávěra prostor nařízená magistrátem v lednu bez důkladného a kvalifikovaného posouzení skutečného stavu ocelových konstrukcí už tak značně ztížila pohyb 90 tisíc lidí, kteří touto oblastí denně procházejí. Zásadním způsobem také zasáhla do ekonomických aktivit podnikatelských subjektů v bezprostředním okolí uzávěry. […]

03/12/2018, Agender, 4. ročník festivalu Všem ženám chce být inspirací - fotografie
[…]

03/08/2018, Agender, 4. ročník festivalu VŠEM ŽENÁM chce být inspirací ženám
Praha 8. 3. 2018 – Již počtvrté se setkávají ženy z 81 společností, aby na festivalu VŠEM ŽENÁM v Kongresovém centru Praha oslavily Mezinárodní den žen. Celodenní program ve čtyřech tematických blocích nabídne inspiraci, možnost osobnostního rozvoje a podporu ženskosti více než 400 ženám. Festival podpoří také přední představitelky českého byznysu: Barbora Chuecos, generální ředitelka Mary Kay, Martina Grygar Březinová, výkonná ředitelka Zátiší, Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ, Jaroslava Valová, zakladatelka a majitelka SIKO koupelny, Lucie Urválková, místopředsedkyně představenstva UNIQA pojišťovna a další. Témata festivalu představí více než 20 hostů z různých oborů, mezi jinými herečky Tatiana Vilhelmová a Chantal Poullain, psycholožka Laura Janáčková, kněz Zbigniew Czendlik a řada dalších. […]

03/07/2018, DBK, www.bouratjenesmysl.cz
Praha 7. března 2018 – Pasáž podél objektu DBK na Budějovické není v havarijním stavu. Prokazuje to zevrubný odborný statický posudek (na vyžádání na adrese m.velfl@dbkpraha.cz), který si nechalo vypracovat DBK v reakci na ničím neopodstatněné bezohledné nařízení pražského magistrátu o uzávěře průchodu pasáží u objektu. Namísto urychleného konstruktivního přístupu k řešení tristní situace v prostorách nad stanicí metra Budějovická se (ne)zodpovědní magistrátní úředníci snaží závěry statika všemi způsoby zpochybnit. Přitom sami žádný vlastní aktuální statický posudek nemají. […]

02/27/2018, DBK, Nový statický posudek – naděje pro Budějovickou
Praha 27. února 2018 – Na základě důvodných pochybností o správnosti rozhodnutí magistrátu HMP o uzavření prostor v bezprostředním okolí obchodního centra DBK se akciová společnost DBK rozhodla zjistit, zda posouzení údajně havarijního stavu ocelových konstrukcí bylo provedeno řádně a odpovědně. Zpracováním aktuálního statického posudku pověřilo DBK nezávislého autorizovaného inženýra Marka Lukáše, který vycházel z výsledků podrobného odborného ultrazvukového měření korozních úbytků. […]

02/21/2018, UPS, Nadace UPS podpořila vznik relaxační zóny pro pacienty a návštěvníky Thomayerovy nemocnice
Výkonná ředitelka spolku Lékořice z.s. Martina Adámková (uprostřed) včera převzala od country manager společnosti UPS Czech Republic Marcina Krzaka (vpravo) šek Nadace UPS na téměř 400 tisíc korun (20 tisíc dolarů). Finanční dar bude využit na vybudování relaxační zóny pro pacienty a návštěvníky Thomayerovy nemocnice. Zaměstnanci zasilatelské a přepravní společnosti UPS Czech Republic podporují spolek Lékořice také v rámci firemních dobrovolnických aktivit od roku 2008. […]

02/20/2018, MOOVEEZ, Miliony do jazykové výuky
Praha 20. února 2018 – Český start-up Mooveez company získal investici v řádu desítek milionů korun na další růst a mezinárodní expanzi. Novým partnerem projektu je investiční skupina RSBC, která se nyní stala minoritním podílníkem v Mooveez. Smluvní strany se dohodly, že další detaily transakce nebudou zveřejňovat. […]

02/06/2018, UPS, Finanční výsledky UPS za 4Q 2017
UPS HLÁSÍ ZA ROK 2017 ZRYCHLENÍ RŮSTU […]

02/05/2018, UPS, Evropští zákazníci nakupují přes internet u zahraničních maloobchodníků
EVROPŠTÍ ZÁKAZNÍCI NAKUPUJÍ PŘES INTERNET U ZAHRANIČNÍCH MALOOBCHODNÍKŮ […]

02/01/2018, UPS, Finanční výsledky UPS za 4Q 2017 (v angličtině)
UPS REVENUE ACCELERATES IN 4Q AND PRODUCES RECORD $61 BILLION FOR 2016 […]

02/01/2018, UPS, UPS uzavřela objednávku na 14 dopravních letounů Boeing 747-8 a čtyři nové stroje 767
UPS COMMITS TO PURCHASE 14 ADDITIONAL 747-8F FREIGHTERS AND ORDERS 4 NEW 767s […]

01/29/2018, UPS, UPS je Nejobdivovanější společností světa v oblasti přepravy
UPS ZNOVU ZVOLENA JEDNOU Z “NEJOBDIVOVANĚJŠÍCH SPOLEČNOSTÍ SVĚTA” […]

01/23/2018, DBK, Magistrát na vlně hysterie?
Praha 22. ledna 2018 – Proti zájmům občanů a podnikatelů rozhodli úředníci Magistrátu hlavního města Prahy ve věci zabezpečovacích prací na zastřešení výstupu ze stanice metra Budějovická tím, že striktně nařídili komplexní uzávěru významné rozlohy komerčních i nekomerčních prostor pod přemostěním stanice metra. Areálem denně projde na 100 tisíc osob. […]

12/14/2017, UPS, Pomoc zdravotně postiženým na jižní Moravě
UPS PODPOŘÍ 20 000 USD CHARITU BETANY BOSKOVICE […]

12/14/2017, UPS, UPS působí na českém trhu 25 let
Společnost UPS dnes oslavila 25 let svého působení v České republice v kongresovém centru Erbia budovy City Tower v Praze. Na český trh firma vstoupila v roce 1992, kde nejprve působila prostřednictvím partnera Czech Parcel Service (CPS). Po akvizici CPS v roce 1999 působí UPS Czech Republic na trhu samostatně jako dceřiná firma UPS. Od té doby na českém trhu významně rozšířila nabídku služeb zaměřených na přepravu zásilek a nákladní přepravu včetně smluvních logistických služeb. […]

12/12/2017, Trevos, TREVOS odvrátil již šestý šikanózní insolvenční návrh
Turnov 12. prosince 2017 – Na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (KSHK) byl i šestý šikanózní insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost odmítnut. Z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že se jedná o další insolvenční návrh na společnost, přičemž každý z dosavadních pěti byl podán u místně nepříslušného soudu. Proti postoupení věci místně příslušnému soudu podal navrhovatel vždy odvolání. Dále soud z předchozích řízení zjistil, že navrhovatel opakovaně uvádí, že se společností TREVOS byla uzavřena smlouva a vystavena směnka. Jediné, co se v jednotlivých návrzích změnilo, byla jen výše údajných půjček, jejich splatnost a datum uzavření příslušných smluv. O všech návrzích bylo rozhodnuto ve prospěch TREVOSu a ve všech případech byly pravomocně zamítnuty nebo odmítnuty. […]Page:
Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  Next 

Tisková verze

Subscribe to our press release distribution list, here.


Real Time Web Analytics